Domáce Ekonomika GPlus Spoločnosť Top

Mamičky môžu po pôrode stále požiadať štát o príspevok. Peniaze nedostanú automaticky

Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Štát sa aspoň v malej miere snaží odbremeniť rodičov od finančne nákladného nákupu detskej výbavy. Pri narodení dieťaťa takzvaným kočíkovým príspevkom poskytne rodinám stovky eur. Pozreli sme sa na aktuálnu výšku príspevku pri narodení dieťaťa ako aj podmienky, ktoré musí matka na to, aby ho získala, splniť.

 

Matka dieťaťa alebo otec, ktorý ovdovel či mu dieťa bolo zverené do starostlivosti hneď po narodení, má nárok na jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa. Rodičovi je vyplatená suma vo výške 829,86 eur pokiaľ ide o dieťa z prvého až tretieho pôrodu. Príspevok v hodnote 151,37 eur dostane rodič v tom prípade, ak je dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu. Príspevok sa môže zvýšiť o 75,69 eur v prípade ak sa vám narodili dvojičky či trojičky. Podmienkou príspevku je, že sa dieťa musí dožiť 28 dní. Ministerstvo práce však neplánuje zvyšovať hodnotu tohto príspevku.

Peniaze z jednorazovej štátnej dávky však majú jasný účel a naň by aj mali byť použité. Z balíčka by rodič mal financovať nákup detského kočíka, postieľky či iných finančne náročnejších vecí spojených s narodením dieťaťa. ,,Ak dochádza k zanedbávaniu výchovy a výživy staršieho dieťaťa/detí už pred narodením dieťaťa, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže, s cieľom naplniť účel príspevku, môže určiť osobitného príjemcu, ktorý zabezpečí nákup potrebných vecí pre dieťa,” doplnila pre Glob.sk Barbora Petrová z tlačového oddelenia ministerstva práce.

Povinná byrokracia

Na to, aby vám príspevok bol vyplatený nemôžete zabudnúť podať písomnú žiadosť na najbližšom úrade práce. K žiadosti však musíte priložiť rodný list dieťaťa (kópiu aj originál na porovnanie), občiansky preukaz žiadateľa, vyhlásenie o trvalom pobyte či podpisy a potvrdenia od lekárov. Podpisom od gynekológa potvrdzujete, že žena od štvrtého mesiaca tehotenstva navštevovala pravidelné kontroly. Podpis pediatra zas vypovedá o uzavretí dohody poskytovania zdravotnej strarostlivosti pre dieťa. 

Vyplácaniu príspevku pri narodení dieťaťa predchádza množstvo administratívnych krokov. Zdroj: TASR / Lukáš Grinaj

Peniaze dostanete po mesiaci

Až po všetkých formálnych náležitostiach vám bude vyplatený príspevok pri narodení dieťaťa. Skôr ako mesiac od narodenia dieťaťa je však zbytočné o túto dotáciu žiadať. Novorodenec sa musí dožiť minimálne 28 dní na to, aby vám mohla byť vyplatená celá výška (829,86 eur) príspevku. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je pritom povinný žiadateľovi vyplatiť príspevok najneskôr do mesiaca po odovzdaní všetkých potrebných dokumentov. Je na vlastnom uvážení, ako vám príspevok bude vyplatený. Úrad práce ponúka vyplácanie príspevku v hotovosti alebo na základne žiadosti rodiča na jeho účet v banke.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný žiadateľovi vyplatiť príspevok najneskôr do mesiaca po odovzdaní všetkých potrebných dokumentov. Zdroj: TASR / AP

Nárok na príspevok zaniká keď…

O jednorazový štátny príspevok môže prísť rodič pokiaľ nezabezpečil dieťaťu zdravotnú starostlivosť. Nárok zaniká aj vtedy, ak pred uplatnením nároku na príspevok oprávnená osoba dala povolenie na osvojenie si dieťaťa alebo ak po pôrode matka opustila nemocnicu bez súhlasu. O dotáciu nemôže žiadať ani maloletá osoba, ktorá nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti. Pokiaľ matka nechce prísť o dotáciu, nemôže svoje dieťa pred narodením zveriť do starostlivosti starých rodičov. Matka dieťaťa je tiež povinná pravidelne sa zúčastňovať gynekologických prehliadok od štvrtého mesiaca. Ak tak neurobí, tak o peniaze príde.

Galéria
Pri narodení dieťaťa štát pomáha rodinám finančnou injekciou. Zdroj: TASR / Erika Ďurčová
Od štartovacích balíčkov si sľubujú aj zvýšenie pôrodnosti. Zdroj: TASR / AP
Rodič dostane sumu vo výške 829,86 eura pokiaľ ide o dieťa z prvého až tretieho pôrodu. Zdroj: TASR/ Martin Palkovič
Zdroj: TASR / František Iván
Príspevok pri narodení dieťaťa má byť použitý na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Zdroj: TASR / Pavel Neubauer
Zdroj: Archív
navigate_before
navigate_next