Bratislava Košice Regióny Top

Vysoké platy a rast miezd robia z magistrátov kráľovské miesta. Nezaostáva ani bratislavská župa

Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Majú sa skutočne dobre! Platy niektorých vedúcich pracovníkov na Magistráte hlavného mesta SR a Úrade Bratislavského samosprávneho kraja sa pokojne môžu rovnať platom ministrov. Po zmene vedenia mesta si navyše ľudia na viacerých pozíciach prilepšili aj o stovky eur. 

V decembri minulého roka sa na magistráte udiali veľké zmeny – na miesto dosluhujúceho primátora Iva Nesrovnala nastúpil nový šéf magistrátu Matúš Vallo. S ním na magistrát prišli aj viaceré nové tváre v podobe zamestnancov, niektorí na magistráte, naopak, ostali aj po odchode predchádzajúceho vedenia. Podaktorí z nich si po zmene aj finančne polepšili.

Predchádzajúci primátor Ivo Nesrovnal mal od nástupu do funkcie až do júla 2017 plat 4500 eur. Ten mu ale mestskí poslanci následne znížili na 3300 eur a v januári 2018 opäť zvýšili na 3416 eur. Primátor Matúš Vallo má od nástupu do funkcie plat vyšší takmer o 2-tisíc eur. Konkrétne zarába sumu 5316 eur, čím sa stal najlepšie zarábajúcim primátorom Bratislavy. 

Rozdiely v platoch niektorých vedúcich zamestnancov na magistráte sú veľké. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Lukratívne platy

Kráľovsky sa na magistráte majú aj niektorí vedúci pracovníci. Medzi lukratívne platené pozície na magistráte patria: vedúci kancelárie primátora, riaditeľ magistrátu, mestský kontrolór, oddelenie stratégií a projektov, sekcia financií, sekcia informatiky a dátovej politiky, či oddelenie geoinformačného systému. Druhý najväčší plat na magistráte (hneď po primátorovi) však má riaditeľ magistrátu. Tým bol počas Nesrovnalvho vedenia Maruška. Ku koncu roka 2014 dostával plat 3487 eur, k 1. novembru minulého roka dostával 4032 eur mesačne. Po nástupe Valla do funkcie sa do kresla riaditeľa magistrátu dostal Ctibor Košťál. K 1. júlu tohto roku dostával plat 4157 eur.

Vedúci pracovník kancelárie primátora nebol vedený ako pracovné zaradenie, no následne v novembri 2018 už bol zaradený, pričom kanceláriu viedla Lucia Klapáčová. K 1. novembru dostávala za túto funkciu plat 2 548 eur. V decembri sa na túto pozíciu dostal Jakub Kmeť, tomu však po nástupe bola znížená mzda o takmer 200 eur, dostával teda 2398 eur. K 1. júlu tohto roku si ale polepšil o takmer 600 eur (2923 eur).

Veľký skok v platoch má naopak vedúci pracovník oddelenia stratégií projektov. To po nástupe Nesrovnala viedla Lucia Birasová. Ku koncu roka 2014 dostávala plat 1632 eur, k 1. novembru už vo funkcii sedela Želmíra Geifová. Tá oproti svojej predchodkyni dostávala plat 2238 eur. V decembri 2018 nie je táto funkcia u vedúcich pracovníkov vôbec vedená. K 1. júlu tohto roku vedie oddelenie Viera Sláviková s platom 2900 eur. Podľa vedúcej oddelenia ľudských zdrojov A. Csenkeyovej ale vyšší plat vychádza z valorizácie miezd podľa kolektívnej zmluvy. Tá k máju 2015 predstavovala dvojpercentné zvýšenie miezd oproti decembru 2014, k máju 2016 a 2017 zvýšenie o 4 percentá, a k máju 2018 o 4,8 percenta.

Vedúci zamestnanci bratislavskej radnice dostávajú vysoké platy. Niektoré dobiehajú aj plat ministrov. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Iné lukratívne pozície na magistráte:

Pozícia

Meno/plat 12/2014

Meno/plat 11/2018 Meno/plat 07/2019
Vedúci finančného oddelenia Boris Kotes – 2390 eur Radoslav Kasander – 2543 eur Radoslav Kasander – 2668 eur
Vedúci oddelenia informatiky a informačných technológií Peev Živko – 2272 eur Martin Gajdoš – 2330 eur Lukáš Sojka 3525 eur – vedúci sekcie informatiky a dátovej politiky
Vedúci referátu geoinformačného systému Ján Nývlt – 1685 eur Ján Nývlt – 1949 eur

Vladimír Bednár – 2800 eur

Vysoké platy aj na bratislavskej župe 

Glob.sk zisťoval, aké sú platy vedúcich funkcií rovnakých alebo podobných oddelení na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja. Podľa hovorkyne bratislavskej župy Lucie Forman nie je tento úrad povinný zverejňovať platy svojich vedúcich pracovníkov. Ako jedným z dôvodov je aj GDPR. “Uvádzame však, že priemerná mesačná mzda riaditeľov odborov na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja je 3.135,- € brutto. V januári prišlo k 10%-nému zvýšeniu platov vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,” uviedla pre Glob.sk. Ako však dodala, plat predsedu Bratislavského kraja je ku koncu júla 4992 eur. Táto suma je stanovená “podľa zákona 438/2001 o platových pomeroch a ďalších náležitostiach v súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja.” Naopak, plat hlavného kontrolóra BSK predstavuje sumu 3635 eur. Tá je stanovená podľa zákona 302/2001 o samospráve a vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Keby sme si tieto platy (bratislavský magistrát a župa) porovnali s ministrami, zistili by sme, že niektoré sa o veľa nelíšia. Od prvého januára tohto roku zarábajú ministri spolu s paušálnymi náhradami zhruba 5000 eur mesačne.

Funkcie bez vedúceho na Košickom magistráte

Glob.sk zisťoval platy vedúcich pracovníkov aj na území Košíc, konkrétne na košickom magistráte. Pri niektorých pozíciách vyšli zaujímavé skutočnosti – napríklad, že už dlhšie obdobie nie sú obsadené. Samotnému primátorovi mesta Jaroslavovi Polačekovi bol hneď v úvode jeho funkčného obdobia mestským zastupiteľstvom schválený plat 5316 eur – teda rovnaký, ako má bratislavský primátor Matúš Vallo. Avšak, pracovníci magistrátu majú v porovnaní s podobnými vedúcimi funkciami na bratislavskom magistráte omnoho menšie platy. Prípadne niektorí pracovníci svojho vedúceho ani nemajú.

Ide napríklad o funkciu vedúceho kancelárie primátora mesta Košice – tam nie je vedúcim nikto od nástupu Polačeka do funkcie. Naposledy bola obsadená k 1.12.2018 – vtedajší vedúci pracoviska dostával plat 2200 eur mesačne. Naopak, útvar hlavného kontrolóra je obsadený stále. V súčasnosti je hlavným kontrolórom mesta Pavol Gallo, pričom k 31.7 dostával plat 2817 eur. K začiatku roka 2014, kedy bola vo funkcii Hana Jakubíková, bol hlavnému kontrolórovi pridelený plat 2291 eur. Následne k 1. decembru 2018 zvýšený na 2653 eur. V súčasnosti dostáva o zhruba 200 eur viac, ako po nástupe súčasného primátora do funkcie.

Rovnako však uvádzajú, že za nárastmi platov je valorizácia vyplývajúca z kolektívnej zmluvy.

Ďalšie lukratívne pozície na košickom magistráte:

Pozícia Meno/plat 12/2014 Meno/plat 12/2018 Meno/plat 07/2019
Vedúci referátu informatiky Hajduková Gabriela – 1447 eur Hajduková Gabriela- 1878 eur Hajduková Gabriela- 2202,5 eur
Vedúci ekonomického oddelenia Kažimírová Marta – 1824 eur Kažimírová Marta –  2100 eur Kažimírová Marta- 2448,5 eur
Vedúci oddelenia strategického rozvoja Hanušovská Margita – 1723 eur Hanušovská Margita – 2150 eur Dlhý Richard –         2500 eur