Nitra Regióny

Majiteľ čiernej stavby v nitrianskom podhradí ignoruje vysokú pokutu. Vec už má exekútor

Zdroj: SITA / Martin Havran

NITRA – Majiteľ čiernej stavby v nitrianskom podhradí naďalej ignoruje 25-tisícovú pokutu, ktorú mu uložil vlani mestský stavebný úrad. Pokuta je za stavbu skladu z kontajnerov bez stavebného povolenia. Čiernu stavbu na Podzámskej ulici v pamiatkovej zóne mesta mal staviteľ na základe rozhodnutia stavebného úradu odstrániť do 6. mája 2018. Nielenže to neurobil, ale pokračoval ďalej v stavebných prácach a medzičasom tu vyrástla zateplená budova.

 

„Bol podaný návrh na výkon rozhodnutia súdnym exekútorom na vymoženie pokuty. Exekútor postupuje podľa ustanovení Exekučného poriadku,“ informoval agentúru SITA poradca a odborný konzultant pre komunikáciu z nitrianskej radnice Henrich Varga. Exekútorovi mesto posunulo aj návrh na výkon rozhodnutia vo veci odstránenia stavby.

Stavebný úrad stavebníkovi uložil aj druhú pokutu v rovnakej výške 25-tisíc eur za to, že neodstránil stavbu v určenej lehote. „Toto druhé priestupkové konanie ešte nie je právoplatne ukončené, pretože vec 5. decembra 2018 na základe odvolania vlastníka stavby predložili na odvolací orgán – Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky. Ten nám zatiaľ nedoručil rozhodnutie o odvolaní,“ doplnil Varga.

Čaká sa na termín pojednávania

Majiteľ čiernej stavby krátko pred Vianocami požiadal stavebný úrad o dodatočné povolenie stavby. V súčasnosti zabezpečuje prostredníctvom svojho zástupcu potrebné stanoviská a podklady k žiadosti o dodatočné povolenie stavby. Po predložení stanovísk bude stavebný úrad pokračovať v zmysle stavebného zákona, uviedol Varga.

Mesto doteraz podniklo voči stavebníkovi aj viaceré právne kroky. Na prokuratúru sa obrátilo s podozrením zo spáchania trestného činu neoprávneného uskutočňovania stavby. Prokuratúra vec postúpila vec policajnému zboru na ďalší postup. Zároveň podalo návrh na Okresný súd Nitra, týkajúci sa vypratania pozemku. Ide o mestský pozemok, cez ktorý vedie jediná prístupová cesta k čiernej stavbe. Stavebník k nemu nemá žiadny právny vzťah, napriek tomu ho využíva. „Čakáme na termín pojednávania,“ skonštatoval Varga. Aby sa stavebník dostal k svojmu pozemku, rozpílil mestské zábradlie. Radnica ho musela opraviť a podala trestné oznámenie pre poškodzovanie cudzej veci, v súčasnosti prebieha vyšetrovanie.