Domov » Kategórie » Domáce » Komentár: Ľudovít Štúr si od nás zaslúži viac…

Komentár: Ľudovít Štúr si od nás zaslúži viac…

Slovenská národná strana od začiatku tohto roku už niekoľkokrát upozorňovala, že 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra by mal dôstojne osláviť štát, celá spoločnosť, všetky relevantné politické strany, keďže súčasná slovenská štátnosť, súčasné slovenské národné bytie je výsledkom jeho teoretickej práce i praktickej politiky.

Bol to Ľudovít Štúr, ktorý vypracoval modernú slovenskú národnú ideológiu, a bol to opäť on, ktorý ako vedúca postava Slovenského povstania rokov 1848 – 1849 zdvihol zástavu boja za slovenskú suverenitu a národnú rovnoprávnosť, dokončeného až 1. januára 1993.

Zdá sa však, že v našom prepolitizovanom mikrosvete sa nevieme ani pri takejto osobnosti zbaviť úzko straníckeho videnia, ba dokonca ignorantstva a nezáujmu. Vládnuci SMER pochopil štúrovské jubileum ako vynikajúcu príležitosť na stranícko-politickú agitáciu v predvolebnom čase, počas ktorej sa štylizoval do pozície jediného pokračovateľa myšlienok Ľ. Štúra, a predstavitelia opozičných strán, či už kresťanských, liberálnych alebo aj obyčajných myšlienok si ani len nepovzdychli. Tak sme mohli byť svedkami trápneho „príležitostného zasadnutia“ NR SR v Myjave, na ktorom sa zúčastnil len nepatrný zlomok poslancov, ktorí asi pri naháňaní „kšeftov“ úplne zabudli, komu môžu vďačiť za svoj súčasný blahobytný život.

Ale ani vládnemu SMER-u sa nepodarilo dokumentovať, že štúrovské myšlienky sú nejako hlboko zakorenené v ich myšlienkovej výbave. Síce prejavy hlavných funkcionárov tohto politického subjektu z pozície najvyšších ústavných činiteľov vyznievali mobilizačne, vláda urobila prakticky všetko, aby sa na oslavách Ľ. Štúra v Uhrovci okrem reprezentantov SMER-u nemohol prakticky zúčastniť nikto. Nuž, tak by sa asi národné oslavy organizovať nemali.

Najšokujúcejšie je však to, ako k dielu Ľudovíta Štúra pristúpilo Ministerstvo kultúry SR a organizácie v jeho rezorte. Niet jasnejšieho svedectva toho, ako hlboko sú zakorenené myšlienky Ľ. Štúra v politickom subjekte, ktorého predstavitelia sa pred televíznymi kamerami tak ohnivo prihlasovali k jeho odkazu, ako práve tieto „výstupy“. Ako spoluorganizátor osláv v Uhrovci Maďaričovo ministerstvo rozposlalo po celom Slovensku pozvánky ozdobené českou trikolórou! Nechce sa nám veriť, že minister M. Maďarič nevie, ako vyzerá slovenská trikolóra. Ako potom vykonáva svoju funkciu, keď jeho ministerstvo urobí takýto urážlivý krok nielen voči oslavovanej osobe, ale predovšetkým voči občanom Slovenskej republiky? Ak sa na MK SR pracuje týmto štýlom, tak sa už ani nemožno čudovať, že tak jednoducho môže zo Slovenska odísť hocičo, aj špičkové umelecké dielo.

No a úplne nepochopiteľné je, že Slovenská televízia si pripomenula zakladajúcu osobnosť slovenského národného hnutia, človeka, ktorý vyzýval Slovákov, aby sa nehanbili za svoju reč, aby ju používali a ochraňovali, programom nazvaným True Štúr. Nie, nejde o program určený pre BBC alebo Voice of America, ide o program určený potomkom Ľudovíta Štúra. Väčšie pohanenie si hádam Ľ. Štúr ani nezaslúžil. No a nechať v tomto programe (True Štúr) hovoriť Adelu Ostrolúcku v maďarčine nemožno hodnotiť ináč, ako napľutie do oči slovenskej kritickej historiografie, ktorá už dávno vyvrátila tvrdenie, že šľachticmi v Uhorsku boli iba Maďari.

Aj oslavy dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra ukázali, ako zúfalo Slovenská republika potrebuje skutočnú národnú politiku, ktorá by nesmerovala len na obhajobu úzkych straníckych, osobných a skupinových záujmov, ale presadzovala by skutočné záujmy slovenského občana. Obnovená SNS takú politiku ponúka a chcela by ju presadzovať do celej spoločnosti.

Anton Hrnko

podpredseda SNS

Autor: SNS
Tagy