Domáce Politika

Ľudia vedia o dôchodkovom sporení málo. Richter to chce zmeniť

Foto: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA – Vláda má v stredu rokovať o zvýšení informovanosti pri dôchodkovom sporení. Návrh novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, má poskytnúť poistencom, sporiteľom a účastníkom v individualizovanom dokumente komplexné informácie o aktuálnom stave ich dôchodkového zabezpečenia a podporiť ich finančné plánovanie.

 

“Ľudia v súčasnosti nemajú relevantné informácie o ich budúcom zabezpečení na dôchodok, ak sa o ne nezaujímajú a aktívne ich nevyhľadávajú,” píše sa v dôvodovej správe k návrhu.

Prostredníctvom návrhu zákona sa majú uskutočniť zmeny v ustanoveniach v druhom pilieri. Bude napríklad ustanovený jednotný vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa, ktorý bude obsahovať aj prognózy dôchodkov pre sporiteľa a informáciu o jeho predpokladanom veku odchodu do dôchodku.

Vláda SR tiež bude rokovať o návrhu zavedenia opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny a o návrhu o núdzových zásobách ropy, ktoré preberajú do slovenskej legislatívy európske smernice.

Ministri sa v stredu budú zaoberať aj správou o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti Úradu jadrového dozoru (ÚJD) za rok 2018, ktorú predložila predsedníčka ÚJD Marta Žiaková.