Domáce Politika

Lubyová hovorí, že nový národný program sa odzrkadlil na rozpočte školstva

Martina Lubyová - Zdroj: SITA/Viktor Zamborský

BRATISLAVA – Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) schválený v júni tohto roka, ktorý určuje smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov, sa premietol aj v návrhu rozpočtu pre rezort školstva na nasledujúci rok. Uviedla to ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).

V návrhu rozpočtu sú opatrenia, ktoré sú zohľadnené v tabuľkách. Ide napríklad o zabezpečenie zvýšenia pokrytia škôl po učebniciach. Podľa slov ministerky je na tento zámer navýšená suma oproti minulému roku o osem miliónov eur. “Ďalej je to opatrenie na podporu systému duálneho vzdelávania, to znamená odstránenie krátenia normatívu školám a k tomu priame platby zamestnávateľom v celkovej sume sedem miliónov eur,” priblížila ministerka.

V návrhu štátneho rozpočtu sú započítané napríklad aj výdavky na zabezpečovanie kvality vysokého školstva prostredníctvom vytvorenia nezávislej agentúry v sume 800.000 eur a tiež zabezpečenie stabilného a predvídateľného financovania základného výskumu cez Agentúru na podporu výskumu a vývoja v sume 12 miliónov eur. Lubyová dodala, že v NPRVaV sú odsúhlasené aj ďalšie výdavky, ktoré však ešte nie sú premietnuté do štátneho rozpočtu.

“Vyrokovali sa neskôr ako v máji, kedy začali vznikať rozpočtové kategórie,” vysvetlila ministerka s tým, že financie na tieto zámery sú rezervované vo všeobecnej pokladničnej správe. Podľa slov ministerky ide o významné položky týkajúce sa napríklad odmeňovania a oceňovania pedagogických pracovníkov rezortu, kde ide o desaťpercentnú valorizáciu platov a započítavanie praxe nad 32 rokov pre zamestnancov v regionálnom školstve. Na to je rezervovaných 128 miliónov eur. Na tento istý zámer je vo vysokom školstve pripravených 40 miliónov eur.

“Do toho spadá ešte aj navýšenie platovej tarify pre vedcov, výskumníkov a doktorandov, aby sa dorovnali na úroveň vysokoškolských pedagógov,” priblížila Lubyová. Vo všeobecnej pokladničnej správe má rezort školstva “odložené” aj financie pre mladých učiteľov v oblasti regionálneho školstva vo výške 23,6 milióna eur a ďalších 6,5 milióna eur pre mladých pedagógov v oblasti vysokého školstva. Ministerstvo školstva by malo mať v roku 2019 k dispozícií 1,36 miliardy eur, z toho zo štátneho rozpočtu 1,27 miliardy eur a zo štrukturálnych fondov, vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, 88,8 milióna eur. Vyplýva to z navrhovaného rozpočtu na roky 2019-2021.