Domáce Politika

Liberáli z SaS navrhujú zrušiť koncesionárske poplatky. Návrh predložia ešte v januári

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

BRATISLAVA – Poslanci Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) navrhujú zrušiť koncesionárske poplatky ako osobitnú finančnú záťaž občanov i podnikateľskej sféry, ktorá ide nad rámec ich daňového a odvodového zaťaženia. Cez zmenu zákona o Rozhlase a televízii Slovenska navrhujú zároveň zaviesť financovanie služby verejnosti poskytovanej Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania prostredníctvom nárokovateľného príspevku zo štátneho rozpočtu. Tento legislatívny návrh poslanci parlamentu prerokujú v prvom čítaní na blížiacej sa schôdzi, ktorá začína 29. januára.

Poslanci za SaS pripomínajú, že podľa zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania majú okrem výnimiek všetky fyzické osoby, ktoré sú evidované dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny, ako aj zamestnávatelia, ktorí v pracovnom pomere alebo v obdobnom vzťahu zamestnávajú aspoň troch zamestnancov, povinnosť prispievať na chod RTVS prostredníctvom úhrad za služby verejnosti (tzv. koncesionárskych poplatkov).

“Tento výber je nespravodlivý a neetický, nakoľko zaväzuje občanov prispievať na verejnoprávne médiá bez ohľadu na to, či služby rozhlasu a televízie využívajú alebo nie. Je navyše aj diskriminačný voči zamestnávateľom, ktorí sú povinní platiť podľa počtu zamestnancov takisto bez ohľadu na to, či pri svojej podnikateľskej činnosti služby verejnoprávnych médií využívajú alebo nie. Ak chce štát poskytovať občanom služby RTVS ako verejnoprávneho média, musí vyčleniť na jeho financovanie prostriedky z daní, ktoré občania štátu už odvádzajú a nie zaťažovať verejnosť ďalšími osobitnými poplatkami,” uviedli liberáli.

Ambíciou tohto návrhu nie je v tejto fáze polemizovať o žiadnych ďalších aspektoch týchto zákonov – a to dokonca ani o samotnej výške financií, ktoré by mali byť na chod RTVS vyčlenené. Navrhovaná suma je preto iba preklopením priemeru aktuálnych súm, dosiahnutých v posledných dvoch rokoch z ročného výberu úhrad za služby verejnosti, do štátneho rozpočtu, z ktorého bude po novom RTVS financovaná. “Podstatou je v tomto kroku odstrániť iba samotný prvok financovania RTVS na princípe dodatočného zdaňovania občanov. To je dôvod, prečo predkladaným návrhom okrem tejto jedinej zmeny v tejto fáze nemeníme žiadne iné parametre zákona,” uviedli liberáli.

Výšku príspevku SaS navrhuje pre rok 2020 na 81 640 000 eur a v každom ďalšom roku sa podľa nich rozpočtovaná suma oproti predchádzajúcemu roku upraví o priemernú mieru inflácie zistenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky. “K sume 81 640 000 eur sme dospeli vypočítaním priemernej výšky výberu v období posledných dvoch rokov so zaokrúhlením na desaťtisíce nadol. Išlo o daňové príjmy, úhrady za služby verejnosti (tzv. koncesionárske poplatky), ktoré predstavovali v roku 2017 sumu 80 982 203 eur a v roku 2018 sumu 82 300 000 eur,” priblížili s tým, že sumy sú prevzaté z výročnej správy RTVS za rok 2017 a z rozpočtu RTVS na rok 2018, aktualizovaného v decembri 2018.

Vzhľadom na to, že návrhom zákona sa ruší zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS, obsahuje návrh zákona taktiež príslušné prechodné ustanovenia, ktoré stanovujú, že RTVS bude od 1. januára 2020 vykonávať výber a vymáhanie úhrad a iných pohľadávok, ktoré neboli zaplatené do 31. decembra 2019. Poslanci navrhujú účinnosť zákona od 1. januára 2020.