Bratislava Regióny

Levočská nemocnica rozširuje spektrum výkonov na rádiodiagnostickom oddelení

Zdroj: wikipedia.org

LEVOČA – Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča v súčasnosti rozširuje spektrum výkonov na rádiodiagnostickom oddelení. Hovorkyňa skupiny Agel SK Alžbeta Sivá informovala o tom, že tamojší lekári začali realizovať úkony zahŕňajúce odobratie vzorky tkaniva pod CT kontrolou. 

 

V Levoči zaradili túto činnosť do svojho portfólia, aby dokázali poskytnúť možnosť kompletnej diagnostiky v rámci nemocnice, napríklad pre odbory onkológia či chirurgia, prípadne aj ambulantnej starostlivosti v rámci vlastnej oblasti, ale i priľahlých spádových oblastí. „Už v minulosti som realizoval tzv. mäkkotkanivové biopsie pečene a pľúc pod CT kontrolou na školení v inom zdravotníckom zariadení a na základe získaných vedomostí a praktických zručností sme sa pod vedením primárky Eleny Loumovej rozhodli začať vykonávať podobné diagnostické výkony aj tu u nás,“ uviedol lekár rádiodiagnostického oddelenia Matúš Rutkay.

V levočskej nemocnici prvýkrát vykonali odobratie vzorky tkaniva nádorovej lézie pľúc v júni tohto roka. Samotný výkon spočíva v presnej lokalizácii lézie prostredníctvom zobrazovacej modality CT, zameraním lézie, voľbou najvhodnejšieho prístupu, zameraním a označením punkčného bodu na tele pacienta. „Následne pristupujeme k realizácii výkonu, kde pod lokálnou anestéziou zavádzame ihlu potrebného kalibru a dĺžky pod nameraným uhlom do oblasti okraja lézie. Po kontrolnom skenovaní si overujeme pozíciu, po prípadnej korekcii a dosiahnutí požadovanej pozície vkladáme do lumenu vodiacej ihly ihlu jednorazového poloautomatického bioptického dela,“ ozrejmil Rutkay s tým, že následne dochádza k samotnému odberu vzoriek -valčekov tkaniva. Tie neskôr putujú na histologické vyšetrenie.

Nutný multidisciplinárny prístup

Z pohľadu možných rizík a zdravotných komplikácií ide podľa Rutkaya o nízko rizikové výkony závisiace od lokalizácie cieľovej lézie a podobne. Levočskí lekári sa nateraz orientujú na väčšie „parenchymatózne“ orgány hrudnej a brušnej dutiny, ako sú pečeň a pľúca. Postupne by radi realizovali podobné výkony počas realizácie alebo ihneď po realizácii diagnostického sonografického, CT vyšetrenia a vyšetrenia magnetickou rezonanciou s pozitívnym nálezom.

„Indikácia konkrétneho výkonu si vyžaduje multidisciplinárny prístup, aktívnu komunikáciou s kolegami z klinickej oblasti, ktorej musí predchádzať spoločná zhoda v navrhovanom postupe. Nesmie sa zabudnúť ani na špeciálnu prípravu pacienta pred výkonom, ako je prípadná antialergická príprava, sledovanie koagulačných faktorov, obličkových parametrov a vysadenie niektorých liekov súvisiacich s prípadným podaním kontrastnej látky,“ dodáva na záver Rutkay.