Košice Regióny Spišská Nová Ves

Lesníci i ochranári spolu zachraňujú vzácnu Ordzoviansku dubinu

Zdroj: Pro populo Poprad

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Spolupráca ochranárov a lesníkov na záchrane vzácnej Ordzovianskej dubiny na Spiši pokračuje. Pracovníci spoločnosti Pro Populo Poprad, obhospodarujúcej lesy Spišského biskupstva a ochrancovia prírody zo Správy Národného parku (NP) Slovenský raj sa dohodli na zachovaní vzácneho ekotypu duba zimného v tejto lokalite. Zamestnanci oboch subjektov v októbri spoločne vysadili na oplotenej ploche s výmerou jedného hektára 800 krytokorenných sadeníc duba zimného. Informoval o tom vedúci lesnej výroby Tomáš Hutyra s tým, že s prácou pokračovali aj v decembri, keď spoločne vyznačili tzv. výchovný zásah.

„Rozhodli sme demonštrovať záujem vlastníka, Spišského biskupstva, na zachovaní pôvodných lesov pestovaním duba zimného z genetického materiálu, ktorý je tu stáročia a je pre túto lokalitu špecifický. So Správou NP Slovenský raj dlhodobo úspešne spolupracujeme nielen na tomto projekte. Naša spolupráca je dôkazom toho, že ak si sadnú za rokovací stôl odborníci a dokážu si vydiskutovať problémy, tak nachádzajú riešenia prospešné pre prírodu aj spoločnosť,“ skonštatoval riaditeľ a konateľ spoločnosti Pro Populo Poprad Jozef Jendruch.

Hutyra dodal, že cieľom vyznačenia výchovného zásahu v oplôtku v Ordzovianskej dubine je sledovanie reakcií zmladenia a podsadieb na rôzne stupne odclonenia porastu. „Ďalej chceme pozorovať aj hrúbkový prírastok pozitívne podporených jedincov duba a vývoj ich koruny, ako aj vývoj synúzie bylinného krytu na rôzne odclonených plochách v rámci oplôtku,“ objasnil Hutyra. Vyznačovanú plochu jedného hektára rozdelili na štyri pracovné polia. Prvé ostane bez zásahu, v druhom bude zrealizovaný 15-percentný zásah, v treťom 30-percentný a vo štvrtom 50-percentný výchovný zásah.

V rôznych stupňoch zásahu budú lesníci postupovať negatívnym výberom, čiže odstraňovaním nekvalitných a poškodených jedincov, dvojákov a nežiaducich drevín, akou je napríklad osika. Realizovať budú tiež tzv. pozitívny výber, teda podporu kvalitných úrovňových a nadúrovňových jedincov duba a podporu všetkých jedincov jedle, bez ohľadu na ich vertikálne postavenie. „Samotná výchovná ťažba bude zrealizovaná smerovou stínkou len pri dostatočnej snehovej pokrývke minimálne 15 centimetrov, aby nedošlo k poškodeniu prirodzeného zmladenia jedle a podsadby duba,“ dodal Hutyra s tým, že sortimenty vyťaženého dreva budú priblížené šetrným spôsobom s využitím koňa.