Domáce Spoločnosť

Les alebo lesný pozemok vlastní štvrtina miest a obcí, ukázal prieskum ZMOS

Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

BRATISLAVA– Les, prípadne lesný pozemok má vo svojom vlastníctve približne 25 percent samospráv. Pätina takýchto obcí a miest zabezpečuje obhospodarovanie lesov vo vlastnej réžii. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Približne tretina (31 percent) samospráv, ktoré vlastnia lesný pozemok, prenajímajú komunálne lesy inému subjektu, necelých 14 percent ich obhospodaruje prostredníctvom podnikateľského subjektu, v ktorom majú samosprávy väčšinový podiel, 5,5 percenta prostredníctvom firmy, v ktorom sú samosprávy minoritným akcionárom. “Vyše 13 percent samospráv uviedlo, že obhospodarovanie komunálnych lesov zabezpečujú inou formou, 16,6 percenta nevedelo na otázku odpovedať,“ doplnil hovorca ZMOS Michal Kaliňák. Pol percenta oslovených samospráv si prenajíma les či lesný pozemok.

Združenie sa pýtalo takisto na prínos, ktorí obyvatelia miest a obcí od komunálnych lesov očakávajú. Väčšinové očakávanie obyvateľov sa týka zabezpečenia ochrany prírody, ale aj využitia na rekreačné, turistické a športové aktivity. “Necelých 16 percent respondentov konštatovalo, že obyvatelia ich samospráv vidia prínos komunálnych lesov z hľadiska trvalého finančného príspevku do rozpočtu samospráv a údržby lesných ciest,“ informoval Kaliňák.

Z prieskumu, realizovaného od 27. januára do 28. februára 2020, v ktorom odpovedalo 502 starostov a primátorov, takisto vyplynulo, že takmer polovica samospráv nevlastní les ani lesný pozemok. Pasienok alebo pasienkový pozemok vlastní 12,5 percenta a vodnú plochu 10,5 percenta obcí, oslovených prostredníctvom ich starostov a primátorov v prieskume.

Výsledky prieskumu sú súčasťou národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy, realizovaného s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.