Bratislava Regióny

Len pár dní po skončení volieb do VÚC sa v Ružinove začal boj o post starostu

BRATISLAVA – Niekoľko desiatok občanov mohlo na vlastné oči vidieť začiatok predvolebných tanečkov medzi Jánom Buocikom a starostom Dušanom Pekárom. Na druhom verejnom stretnutí občanov a investorov kvôli projektu na Konopnej ulici, počas debaty Buocik obvinil Pekára zo zodpovednosti za to, že od roku 2010 nebola mestská časť schopná vyhlásiť stavebnú uzáveru v tejto zóne.

Pekár následne na to pripomenul, že Buocik bol do roku 2014 jeho vicestarostom a že ide o neúspešného kandidáta na funkciu starostu. Pekár varoval občanov pred tým, aby sa nechali oklamať a úsmev vyvolal nenápadným naznačením, že Buocik je šialenec. Zároveň povedal, že ako starosta nemôže nepodpísať projekt, ktorý spĺňa všetky zákonné povinnosti.

Konopná residence

O projekte Konopná residence sme už písali. Po pripomienkach občanov na prvom stretnutí, bol projekt znížený, ustúpili vonkajšie parkovacie miesta ako aj stavebná hmota, investor prekreslil a otvoril väčšiu časť projektu všetkým obyvateľom, pribudlo aj zelene. Sľúbil dôkladnú pasportizáciu okolitých budov a ciest, chce sa podieľať aj na zlepšení kanalizačnej siete v zóne.

Zvon je problém

Nie všetkých obyvateľov uspokojila ani táto zmenšená verzia projektu, boli už ale vo výraznej menšine oproti prvému stretnutiu. Jednou z nových výhrad bolo aj to, aby výstavba neohrozila právo kostola v priamom susedstve projektu na zvonenie zvonom. Zaznela obava, že po príklade iných projektov, noví obyvatelia  môžu žiadať, aby sa ďalej nezvonilo, lebo ich to ruší.

Pozrú sa aj na kanalizáciu

Investor vyrátal, že došlo k približne 30% ústupu nadzemnej hmoty, zo 140 bytových jednotiek postaví len 113, pričom veľkosť bytov zvýši, parkovacie miesta budú v podzemnej garáži v počte 179. Zároveň ponúkol časť svojho pozemku na zlepšenie dopravnej situácie pre obyvateľov v okolí, kde chce pomôcť vybudovať regulovanú ulicu s automatickými stĺpikmi na ovládače pre miestnych. Investor  obyvateľov oslovil aj s žiadosťou o pomoc s identifikovaním problémových miest s kanalizáciou v zóne, kde chce postupovať v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou tak, aby nedochádzalo k vytápaniu pivníc v okolí.

Štúdia projektu na Konopnej bude aj po druhom stretnutí podrobená zmenám z pohľadu pripomienok obyvateľov zóny.

 FOTO: Facebook