Bratislava Regióny

Lamač vyriešil problém s miestnym zastupiteľstvom. Uskutočňuje sa vonku

Zdroj: TASR / Erik Majer

BRATISLAVA – V bratislavskom Lamači sa v stredu predpoludním uskutoční zasadnutie miestneho zastupiteľstva v exteriéri. Priestorom na rokovanie, ktoré sa uskutoční bez prezenčnej účasti verejnosti, bude areál miestnej fary. Vôbec prvé takéto rokovanie miestneho poslaneckého zboru je výsledkom špecifických požiadaviek na bezpečnosť a dodržanie protiepidemiologických opatrení, ktoré si vyžiadala súčasná koronakríza.

 

Rokovanie sa začne o 10.00 h. “Účasť verejnosti bude zabezpečená vhodnými elektronickými prostriedkami komunikácie,” oznámila samospráva na webe mestskej časti. V programe rokovania sú i body, o ktorých mali poslanci diskutovať 19. marca, v dôsledku opatrení vyplývajúcich z epidemiologickej situácie sa však toto rokovanie presunulo na neskôr. Poslanci preto budú schvaľovať i zriadenie nového elokovaného pracoviska lamačskej materskej školy a novej prevádzky školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač v lokalite Bory.

Zámer uskutočniť rokovanie miestneho zastupiteľstva v exteriéri avizoval starosta mestskej časti Lukáš Baňacký na aprílovom zasadnutí Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy (RZ MČ BA), na ktorom starostovia mestských častí diskutovali o výkone miestnych zastupiteľstiev v období zákazu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí s účasťou verejnosti.