Domáce Politika Top

Lajčáka chcú za predsedu OBSE. Odborník pomenoval riziká spojené s jeho odchodom

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa k svojej demisii vyjadrí až po dnešnom stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom a premiérom Petrom Pellegrinim. Zdroj: Glob.sk/Dávid Duducz

BRATISALVA – Demisia ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka nerozvírila hladinu iba na Slovensku. Citlivo ju vnímajú aj v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorej predsedníctva sa má Slovensko začiatkom roka 2019 ujať. V praxi to okrem iného znamená aj to, že náš šéf diplomacie sa stane zároveň aj predsedom OBSE. Ani po včerajšom stretnutí ministra Miroslava Lajčáka s prezidentom Andrejom Kiskom však nie je jasné, či ním bude práve on. 

 

Znepokojený generálny tajomník OBSE Thomas Greminger počas víkendu kontaktoval premiéra Petra Pellegriniho. Nasledovalo mimoriadne rokovanie, po ktorom Greminger uviedol, že si želá aby slovenské predsedníctvo viedol Miroslav Lajčák ako minister zahraničných vecí SR.  „OBSE potrebuje excelentné vedenie. Potrebujeme skúseného a rešpektovaného lídra. Želal by som si, aby sa Miroslava Lajčáka podarilo presvedčiť zostať a prevziať predsedníctvo. Na to, aby sme boli úspešní, potrebujeme odpovedať na výzvy, používať nástroje OBSE, potrebujeme niekoho jeho kalibru, rešpektovaného diplomata so skúsenosťami,“ povedal Greminger. Podľa neho máme aj iných diplomatov, ktorí by mohli túto prácu robiť, no nik z nich nie je tak dobre pripravený ako Lajčák.

Kľúčový minister 

Docent Jaroslav Ušiak z Katedry bezpečnostných štúdií UMB upozorňuje, že na čele úradujúcej predsedníckej krajiny OBSE by mal byť skúsený diplomat, ktorý musí zvládnuť počas celého roka náročnú agendu organizácie. “Minister zahraničných vecí predsedajúcej krajiny je kľúčový, už kandidatúru podáva samotný minister formou listu, v ktorom vyjadruje vôľu a pripravenosť prevziať zodpovednosť za predsedníctvo v OBSE,” povedal pre glob.sk.

Úloha ministra zahraničných vecí pri predsedníctve v OBSE, teda pri výkone funkcie úradujúceho predsedu je podľa neho dôležitá z viacerých hľadísk. “Je to organizačná funkcia v podobe zabezpečenia fungovania organizácie, kedy minister dohliada na činnosť a chod OBSE. Ďalej je to funkcia reprezentačná, kedy prezentuje celú OBSE smerom navonok. A nakoniec je jeho úlohou aj vedenie rozhovorov v prípade predchádzania a riešenia konfliktov, alebo pri ich postkonfliktnom riešení,” vymenoval. “Minister je vlastne Chairperson In Office a teda veľká časť agendy a rokovaní sa sústreďuje na neho ako osobu,” zdôraznil.

Predsedníctvo nie je len o jednom roku

Ako uviedol Ušiak, celá príprava sa sústreďuje na samotné predsedníctvo, ale úloha našej diplomacie začala už minimálne rok predtým – počas nášho vstupu do tzv. Trojky (predsedníctvo OBSE zvolené na základe konsenzu všetkých účastníckych štátov OBSE na jeden rok –  2017 Rakúsko, 2018 Taliansko a 2019 SR tvoria tzv. Trojku OBSE, pozn. redakcie). Podľa Ušiaka vtedy zohrala svoju úlohu Stála misia SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni a tiež aj tzv. Task Force OBSE – Odbor pre predsedníctvo SR v OBSE na ministerstve zahraničných vecí v Bratislave. “Počas ostatného roku museli pripraviť nielen obsahovú náplň nášho predsedníctva, ale sa musela vytvoriť aj sieť organizačných štruktúr, ktoré sú pripravené plniť úlohy predsedajúcej krajiny OBSE, bez ohľadu kto bude stáť na jej čele,” tvrdí. OBSE je podľa neho najmä politickou organizáciou a jej sila spočíva v jej politickej sile. “Teda silný, rešpektovaný a skúsený úradujúci predseda vytvára záruku naplnenia cieľov predsedajúcej krajiny. Zmena krátko pred prevzatím predsedníctva je určite komplikáciou.”

Generálny tajomník OBSE Thomas Greminger požiadal o stretnutie premiéra Petra Pellegriniho, aby s ním hovoril o demisii Miroslava Lajčáka. Zdroj: UV SR

Čo je vlastne OBSE?

Organizácia zahŕňajúca 57 štátov so sídlom v neďalekej Viedni má za cieľ prevenciu lokálnych konfliktov, rozvoj demokracie, obnovu stability a mieru vo vojnových oblastiach ale aj ochranu životného prostredia. Návrh o príprave nášho predsedníctva v OBSE schválila vláda ešte v novembri 2016. V decembri toho istého roka sme predložili svoju kandidatúru na stretnutí ministrov zahraničných vecí OBSE v Hamburgu. Prvé úlohy, ktoré nám z predsedníctva vyplývajú sme si začali plniť už v januári 2018. V rámci predsedníctva nás čaká organizovanie asi 50 podujatí na rôznych úrovniach. Asi polovica z toho sa má konať v Bratislave a okolí. “V júli 2019 sa na Slovensku uskutoční neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí 57 účastníckych štátov,” uviedol ešte v septembri rezort diplomacie. Vrcholným podujatím má byť výročná Ministerská rada OBSE v decembri 2019.

Galéria
Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa rozhodol zostať vo funkcii. Zdroj: Glob.sk / Dávid Duducz
Prezident Andrej Kiska prijal v paláca ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, s ktorým hovorí o demisii. Zdroj: Glob.sk/Dávid Duducz
Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák zatiaľ ostáva vo funkcii. Zdroj: Glob.sk/Dávid Duducz
Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa k svojej demisii vyjadrí až po dnešnom stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom a premiérom Petrom Pellegrinim. Zdroj: Glob.sk/Dávid Duducz
Generálny tajomník OBSE Thomas Greminger si želá, aby Miroslav Lajčák ostal šéfom diplomacie SR. Zdroj: Glob.sk/Dávid Duducz
navigate_before
navigate_next