Domáce Politika

Lajčák v Salzburgu bude diskutovať aj o vonkajších aspektoch migrácie

Miroslav Lajčák - Zdroj: SITA / Ľudovít Vaniher

BRATISLAVA – Diskusia o vonkajších aspektoch migrácie v nadväznosti na summit v Salzburgu, plnenie záverov júnovej Európskej rady pokiaľ ide o zriadenie vyľoďovacích platforiem, Zverenecký fond pre Afriku či komunikácia o budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu budú hlavné témy pondelkovej Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu, na ktorej bude Slovensko zastupovať minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

Partneri budú taktiež dolaďovať spoločné posolstvá EÚ pred konferenciou k Líbyi, ktorú v dňoch 12. – 13. novembra organizuje Taliansko v meste Palermo. Na ďalšom programe bude situácia v Stredoafrickej republike, v ktorej sa od prevratu v marci 2013 zhoršuje humanitárna situácia. Ministri budú debatovať aj o možnej aktívnejšej úlohe EÚ pri riešení krízy vo Venezuele. Rada prijme závery o konektivite medzi Európou a Áziou a o operácii EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine.

Po skončení zasadania rady sa uskutoční stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ s ministrami zahraničných vecí krajín Východného partnerstva (Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Gruzínsko, Arménsko a Azerbajdžan), počas ktorého účastníci zhodnotia doterajší pokrok v napĺňaní novej multilaterálnej štruktúry tohto programu obsiahnutej v dokumente 20 cieľov do roku 2020. Zároveň posúdia celkový vývoj projektu a prediskutujú jeho budúcu víziu a stratégiu. Cieľom ministerského stretnutia je taktiež posúdiť aktivity spojené s 10. výročím Východného partnerstva, ktoré pripadá na máj budúceho roku.