Domáce Kauzy Spoločnosť Top

Ľahostajnosť štátu je neúnosná. So sexuálnymi deviantmi sa narába v rukavičkách

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Ani štátne orgány, ani ministerstvá a ani verejný ochranca práv si nechcú zašpiniť ruky. Prípad sexuálneho obťažovania žiaka základnej školy vlastným učiteľom síce registrujú, ale tam ich práca končí. Zoznam sexuálnych deviantov stále nemáme, diery v zákonoch sú veľké a náprava je v nedohľadne. Zodpovednosť a kompetencie si rezorty pohadzujú ako horúci zemiak.

 

O zvrátených vyučovacích praktikách 51-ročného učiteľa Petra vás Glob.sk už informoval. Ten sa mal vlastného žiaka (11) dotýkať na intímnych miestach, sexuálne ho zneužívať, fotografovať a vyrábať detskú pornografiu. Učiteľ Peter si už v minulosti odsedel trest za podobné skutky. Teraz si však zmenil meno, minulosť hodil za hlavu a opäť sa zamestnal ako pedagóg na ďalšej z bratislavských základných škôl.

Napriek tomu, že je muž už v rukách polície a o prípade vedia kompetentné orgány, iniciatíva na nápravu aktuálnej situácie akosi chýba. Na Slovensku totiž neexistuje zoznam sexuálnych deviantov. Zaviesť registráciu však úrady neplánujú. Pohyb takýchto osôb nemonituruje ani polícia a ani štát. ,,Úlohy Policajného zboru sú určené predovšetkým zákonom o Policajnom zbore, problematika je v kompetencii iných orgánov,” reagoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Ruky preč od tohto prípadu dáva aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Napriek tomu, že jej ,,ambíciou je zosilniť hlas občanov, aby rezonoval v činnosti verejnej správy a tým napomôcť prinavráteniu dôvery ľudí k verejnej moci na Slovensku,” k našim otázkam sa odmietla vyjadriť, nakoľko údajne  nejde o oblasť pôsobnosti verejnej ochrankyne práv.

Ruky preč od tohto prípadu dáva aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Zdroj: pixabay.com

Čo viac sa musí stať?

Ani prípad sexuálneho obťažovania maloletého chlapca vlastným učiteľom nevyburcoval naše úrady k činnosti. Všetci sú len ,,naklonení medzirezortnej odbornej diskusii,” ktorá je podľa orgánov veľmi dôležitá.

Kto ale spraví prvý krok a začne konať? Zákon hovorí o uložení trestu zákazu činnosti na doživotie, ak bol páchateľ odsúdený za trestný čin obchodovania s ľuďmi, znásilnenia, sexuálneho násilia a zneužívania, trestný čin výroby a rozmnožovania detskej pornografie, pokiaľ je skutok páchaný na dieťati. V zákone sa však už neuvádza, ako zamedziť tomu najhoršiemu a predísť takýmto prípadom. Podľa ministerstva vnútra by túto situáciu malo vyriešiť ministerstvo školstva. ,,Ministerstvo vnútra SR  nebude proti, ak sa podmienky bezúhonnosti vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom sprísnia,” uviedla pre Glob.sk Michaela Paulenová z tlačového odboru.

Všetci sú len ,,naklonení medzirezortnej odbornej diskusii,” ktorá je podľa orgánov veľmi dôležitá. Zdroj: pixabay.com

Na stranu detí sa postavil málokto

Za diery v zákonoch, ktoré dovoľujú sexuálnym deviantom si meniť samovoľne mená za smiešny poplatok a následne sa môžu zamestnať opäť medzi deťmi, sú podľa riaditeľky Úrady komisára pre deti zodpovedné predovšetkým rezorty školstva, zdravotníctva a práce. ,,Podľa nášho názoru takýto učiteľ by už ďalej nemal pôsobiť ako pedagogický pracovník, ale ani v žiadnej inej profesii, v ktorej prichádza do styku s deťmi. Právoplatné odsúdenie pedagogického zamestnanca za trestný čin sexuálneho zneužívania maloletých by malo byť dôvodom vylúčenia z pedagogickej činnosti odsúdenej osoby, a to aj po zahladení odsúdenia,” povedala pre Glob.sk riaditeľka Úradu komisára pre deti Emília Kršíková.

Úrad komisára pre deti plánuje ako jediný osloviť ministerstvo školstva, aby novelizovalo zákon pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. ,,Zároveň bude treba doplniť zákon o povinnosť každého pedagóga (aj toho, ktorý už dnes  je v pracovnom pomere ku škole) predložiť v určenom termíne odpis registra trestov,” doplnila Kršíková. Medializované informácie konečne otvorili oči aj ministerstvu školstva, ktoré plánuje zmeniť legislatívu. Táto zmena by mala zaviesť povinné odpisy z registra trestov pre učiteľov. ,,Ministerstvo školstva bude navrhovať, aby sa v odpisoch pre učiteľov uvádzali všetky trestné činy, ktoré súvisia so sexuálnymi deliktami,” uviedol rezort školstva.

Úrad komisára pre deti plánuje ako jediný osloviť ministerstvo školstva, aby novelizovalo zákon pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Zdroj: pixabay.com