Spoločnosť Zahraničné

Krajiny EÚ a Británia dostanú viac ako milión rúšok pre zdravotníkov

Zdravotníčka s rúškom - Zdroj: SITA/AP/Matthias Schrader

BRUSEL – V nadchádzajúcich dňoch bude 17 členským štátom EÚ a Spojenému kráľovstvu doručených prvá dodávka 1,5 milióna rúšok na ochranu zdravotníckych pracovníkov pred novým koronavírusom.

Európska  komisia (EK) v piatok pripomenula, že ide o súčasť novej objednávky desať miliónov rúšok, ktoré zakúpila prostredníctvom nástroja núdzovej podpory s cieľom poskytnúť priamu podporu členským štátom, zmierniť bezprostredné dôsledky pandémie a predvídať potreby súvisiace s uvoľňovaním ochranných opatrení a s prvými fázami hospodárskeho oživenia.

Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová spresnila, že EK sa snaží vyjsť v ústrety členským štátom pri získavaní ochranných prostriedkov pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú “v prvej línii” boja proti pandémii. “Sú to európski hrdinovia moderných dní. EÚ vyjadruje solidaritu s opatreniami, ktoré pomáhajú reagovať na potreby európskych systémov zdravotnej starostlivosti. Z rozpočtu EÚ sa zmobilizovali tri miliardy eur na priamu podporu úsilia jednotlivých štátov,” opísala situáciu eurokomisárka.

Rúška sa členským štátom a jednotlivým regiónom v nich dodajú v nasledujúcich šiestich týždňoch v týždenných dávkach. V každej dávke bude 1,5 milióna rúšok. Tieto dodávky sa prirátajú k státisícom rúšok, ktoré v posledných týždňoch už boli poskytnuté z rezervy zdravotníckeho vybavenia v systéme rescEU, ako aj k pomoci mobilizovanej prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Komisia sa 24. apríla v rámci nástroja núdzovej podpory Únie rozhodla zmobilizovať 320 miliónov eur na núdzové podporné opatrenia, pričom 100 miliónov eur z tejto sumy je určených na základné zdravotnícke produkty, ktoré sa budú obstarávať v nasledujúcich mesiacoch.

Komisia presadila vyčlenenie troch miliárd eur z rozpočtu EÚ na priamu podporu zdravotníckych systémov členských štátov, pričom 2,7 miliardy eur sa poskytne prostredníctvom nástroja núdzovej podpory a 300 miliónov eur prostredníctvom rezervy zdravotníckeho vybavenia v systéme rescEU. Existuje aj možnosť dodatočných finančných príspevkov, a to aj od členských štátov Únie.