Regióny

Kraj rozdelí 21 miliónov eur na projekty v prihraničných oblastiach s Maďarskom

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA: Kraj rozdelí 21 miliónov eur na projekty v prihraničných oblastiach s Maďarskom, ktorú agentúra SITA vydala v pondelok 19. augusta pod číslom 137. BSK nesprávne informoval o sume na prihraničné projekty, správne má byť 27 mili. eur a nie 21 mil. eur. Zároveň si opravte titulok, podtitul, prvú a druhú vetu v prvom odseku, tretiu vetu v druhom odseku a posledný odsek. Oprava spočíva v zle zadefinovaných kompetenciách kraja, spomínané peniaze rozdeľuje Európska únia prostredníctvom programu Interreg a nie BSK. Za nepresnosti v pojmoch sa agentúra SITA ospravedlňuje a vydáva opravené znenie správy.

 

Čo sa však týka menších projektov, o príspevok z Fondu malých projektov môžu záujemcovia v tomto kole požiadať ešte do 30. septembra 2019 (vtedy sa uskutoční najbližšie hodnotiace kolo, výzva však bude otvorená naďalej až do 15. januára 2020, pozn. SITA). O spolufinancovanie malých projektov môžu žiadať obce, občianskej združenia a iné organizácie z oprávneného územia, ktorí vďaka realizácii projektu podporia cezhraničnú spoluprácu s Maďarskom. Podporené budú projekty z oblastí Príroda a kultúra a Cezhraničná spolupráca inštitúcií a obyvateľov prihraničných oblastí.

“Aktuálne sa projekty z prvého kola administratívne a odborne hodnotia,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba. Aby však projekt bol podporený z Fondu malých projektov, žiadateľ musí byť v partnerstve so žiadateľom z Maďarska. “Aktivity podporené z projektu musia byť zrealizované na oboch stranách hranice a musia prispievať k zvýšeniu návštevnosti cezhraničného regiónu alebo ku skvalitneniu cezhraničnej spolupráce,“ uviedla Forman. Žiadateľ je povinný podieľať sa na spolufinancovaní projektu pätnástimi percentami.

Ako pre agentúru SITA uviedla Lucia Forman, z Fondu malých projektov EÚ podporuje napríklad výstavbu amfiteátrov, obecných priestorov, založenie komunitných záhrad, vybudovanie športovísk, revitalizáciu verejných priestorov, festivaly či iné maďarsko-slovenské kultúrne podujatia.