Košice Regióny

Košický kraj zintenzívni kontroly v zdravotníckych a lekárenských zariadeniach. Koná na základe podnetov od občanov

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

KOŠICE – Košický samosprávny kraj (KSK) v roku 2020 zintenzívni kontroly v zdravotníckych a lekárenských zariadeniach, čím reaguje na pribúdajúce podnety od občanov, ktoré sa týkajú možného porušovania pravidiel poskytovania zdravotnej starostlivosti. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

 

Najviac podnetov od obyvateľov kraja sa týkalo nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie, nedodržiavania ordinačných hodín či odmietnutia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sťažovali sa aj na neoprávnený výber poplatkov, nedodržiavanie materiálno-technického vybavenia, personálneho zabezpečenia či nedodržiavanie hlásenia neprítomnosti na ambulanciách.

Kraj vykoná kontrolnú činnosť primárne u poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a v jednotlivých odboroch špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Následne bude pokračovať v dozornej činnosti aj u ostatných poskytovateľov. Na základe podnetov od občanov sa zameria aj na kontroly v úseku humánnej farmácie, teda na poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, výdajní zdravotníckych pomôcok a výdajní audioprotetických pomôcok. Popri kontrolách na základe podnetov od občanov vykoná kraj aj preventívny dozor.

„Okrem kontrol zameraných na dodržiavanie legislatívnych nariadení chceme zároveň pomáhať a usmerňovať poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti. Z tohto dôvodu bude s kontrolami spojená metodicko-edukačná a podporná činnosť, napríklad pri podávaní žiadostí na prevádzku zdravotníckeho zariadenia či v oblasti počítačovej gramotnosti,“ dodal predseda KSK Rastislav Trnka.

Najviac podnetov od obyvateľov kraja sa týkalo nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie, nedodržiavania ordinačných hodín či odmietnutia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

V podpornej oblasti sa kraj zameria predovšetkým na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nemajú potrebné znalosti vo využívaní elektronickej komunikácie vo vzťahu ku KSK. Metodicky bude župa pôsobiť aj pre nových ambulantných poskytovateľov, ktorým bude nápomocná pri spustení prevádzkovania novej ambulancie.

„Pacienti v našom kraji majú právo na poskytovanie kvalitnej zdravotnej a lekárenskej starostlivosti. Z tohto dôvodu je Úrad KSK povinný prešetriť všetky doručené podnety zo strany pacientov, ktorí majú podozrenie, že im nebola poskytnutá zákonom stanovená zdravotná alebo lekárenská starostlivosť. Prácu zdravotníckych pracovníkov si veľmi vážim a bol by som veľmi nerád, ak by tieto kontroly vnímali negatívne. Naopak, verím, že vďaka podnetom od občanov dokážeme skvalitniť poskytovanie zdravotnej a lekárenskej starostlivosti v našom kraji,“ uviedol Trnka.