Domáca Domáce Košice

Košickí colníci zlikvidovali viac ako 8500 litrov alkoholu

Ilustračné foto

Košice   – Košickí colníci v priebehu uplynulých dní zlikvidovali viac ako 8500 litrov piva, vína a medoviny. Ako TASR informovala hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Košice Ľudmila Šusterová, alkohol skončil v čistiarni odpadových vôd.
„Všetok alkohol pochádzal od jedného subjektu, ktorý pravdepodobne plánoval distribúciu tohto moku ďalej k bežnému spotrebiteľovi,“ uviedla Šusterová s tým, že alkohol sa už navonok javil ako nevyhovujúci a nevhodný na priamu konzumáciu, čo preukázala aj vykonaná expertíza. „Dôvodom likvidácie bola aj tá skutočnosť, že subjekt nedokázal preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia tohto tovaru a v čase zaistenia bol už dávno po dátume spotreby. Samotnou likvidáciou sa prispelo k ochrane trhu a spotrebiteľa,“ pripomenula Šusterová.
Konečné zlikvidovanie podľa CÚ Košice prebehlo na prečerpávacej stanici odpadových vôd vyliatím liehu do prítokového žľabu. „Spôsob likvidácie bol určený tak, aby bolo zabránené ďalšiemu možnému použitiu alkoholu, a s ohľadom na ochranu životného prostredia,“ uzavrela Šusterová.