Košice Regióny

Košické zastupiteľstvo schválilo dotácie pre poskytovateľov sociálnych služieb

Zdroj: archív

KOŠICE – Poskytnutie dotácie pre 31 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v celkovej výške 317.000 eur v pondelok schválilo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK). Peniaze pôjdu z centrálnej rezervy krajského rozpočtu.

 

K podporeným poskytovateľom patria domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, zariadenia podporovaného bývania či rehabilitačné strediská. Dotácia je zameraná na čiastočné pokrytie zvýšených nákladov na poskytovanie sociálnych služieb. “Výška dotácie bola určená z nárastu ceny práce pri minimálnej mzde oproti roku 2018, kde bol zohľadnený aj nárast príplatkov, a to vo výške 69 eur na zamestnanca a mesiac,” uviedol predseda KSK Rastislav Tnka. Dodal, že kraj vlastne rieši zvýšenie výdavkov neverejných poskytovateľov, ktoré spôsobil štát.

Maximálna výška dotácie pre jedného poskytovateľa je podľa všeobecne záväzného nariadenia KSK 16.600 eur a je určená na úhradu bežných výdavkov. Na tejto úrovni ju dostali napríklad Arcidiecézna charita Košice, neziskové organizácie Domovina v Žehre, Kontakt a LUX v Košiciach, Súcit vo Veľkých Kapušanoch, združenie Teresa Benedicta v Michalovciach či Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci.