Domáce

Košice zrušili súťaž na projektovú dokumentáciu druhej etapy modernizácie električkových tratí

Zdroj: TASR / Milan Kapusta

KOŠICE – Verejná súťaž na projektovú dokumentáciu druhej etapy projektu Modernizácia električkových tratí (MET) sa bude opakovať. Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček dal v uplynulých dňoch pokyn na jej zrušenie. Mesto tvrdí, že ako obstarávateľ zákazky postupovalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, keďže do súťaže neboli predložené viac ako dve ponuky.

 

Ako agentúru SITA informoval Miroslav Sambor z Referátu styku s verejnosťou a médiami mesta Košice, zrušená zákazka je súčasťou plánovanej obnovy električkových tratí v predpokladanej hodnote 120 až 130 miliónov eur na sídlisku nad Jazerom, v Barci, na Južnej triede a na Alejovej ulici. Projekt má byť financovaný najmä z eurofondov, keď 85 percent sumy by mali pokryť zdroje z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, desať percent by išlo zo štátneho rozpočtu a zvyšných päť percent má byť spolufinancovaných z rozpočtu mesta Košice. V zákazke na projektovú dokumentáciu uspelo konzorcium Reming Consult a Dopravoprojekt Bratislava s cenou 3,295 milióna eur. Druhá v poradí bola spoločnosť Prodex Bratislava s ponúknutou cenou 3,388 milióna eur.

Podľa mesta rozhodnutie zrušiť súťaž a vyhlásiť novú ocenil aj riadiaci orgán programu Integrovaná infraštruktúra na ministerstve dopravy. „Privítali, že rozdelením realizácie na väčší počet úsekov výrazne stúpla pravdepodobnosť obnovy električkových tratí v Košiciach. Ak by táto zákazka zostala vcelku, bolo podľa nich len veľmi málo pravdepodobné, že by iba Košice ako jediné na Slovensku získali všetky finančné prostriedky z daného programu v celkovej výške 120 miliónov eur,“ uviedol Sambor.

 

Podľa primátora Košíc boli v súťaži, ktorú vyhlásili ešte ich predchodcovia vo vedení mesta, viaceré obmedzujúce podmienky, ktoré zrejme spôsobili nízky počet uchádzačov o realizáciu projektovej dokumentácie. Ako príklad spomenul, že firma, ktorá sa chcela zapojiť do tejto verejnej súťaže, musela mať tržby minimálne šesť miliónov eur za uplynulé tri roky.

„Keďže sa na súťaži zúčastnili podľa nášho názoru pre niektoré diskriminujúce podmienky len dvaja uchádzači, zrušili sme ju. Nová súťaž bude vyhlásená v priebehu apríla. Veríme, že bez podmienky celkového obratu sa prihlási väčší počet firiem a ich ponuky by mohli byť lacnejšie, čo by znamenalo finančnú úsporu. Ak celú túto časť MET rozdelíme na menšie úseky, v budúcnosti dokážeme omnoho ľahšie získať finančné prostriedky na to, aby sme mohli po etapách spustiť rekonštrukciu,“ uviedol Jaroslav Polaček.

Projekt rozdelia do siedmich etáp

Na projektovú dokumentáciu bude opätovne vyhlásené verejné obstarávanie. “V pripravovanej súťaži pôjdeme len do územného a stavebného konania. Budeme vyžadovať od uchádzačov, aby nám projektovú dokumentáciu pripravili pre sedem čiastkových etáp. Realizačný projekt na rozdiel od predchádzajúcej súťaže nebudeme obstarávať preto, že v súčasnosti nie je nikde alokovaných 120 miliónov eur,“ vysvetlil primátor.

Projekt, ktorý plánuje mesto obstarať, sa bude skladať zo siedmich úsekov, no bude ho robiť jeden dodávateľ. Celú stavbu preto bude možné realizovať etapovite, samostatne po ucelených častiach. „Za tie ďalšie roky sa zmenia viaceré podmienky a museli by sme projekt napríklad o tri-štyri roky opätovne nechať posúdiť. Zároveň však dovtedy budeme mať v zásobníku sedem menších projektov. Keď príde v ďalšom programovom období výzva na predkladanie projektov, vyberieme z nich tie úseky, ktoré budú v tom čase v najhoršom stave. A keďže na každý úsek bude vypracovaná projektová dokumentácia so stavebným povolením, každý z nich sa bude môcť realizovať alebo aj kolaudovať samostatne. Vďaka tomu môžeme nejakú problémovú časť zrekonštruovať z vlastných zdrojov, prípadne sa uchádzať o iné cudzie zdroje. Otvárame si tak aj priestor na to, aby sme to dokázali rýchlejšie zrealizovať,“ skonštatoval Polaček.