Domáce Koronavírus Spoločnosť Top

Koronavírus sa objavil už aj vo väzení. Prijaté sú prísne opatrenia

Zdroj: Facebook / ZVJS

BRATISLAVA – Koronavírus vplýva na rôzne aspekty našich životov. Rovnako sa táto kríza dotkla aj výkonu niektorých povolaní, okrem iného aj Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Príslušníci a príslušníčky tohto orgánu dohliadajú na bezpečnosť na súdoch, starajú sa však aj o väzňov v ústavoch na výkon väzby (ÚVZ) a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS). Nový koronavírus sa už objavil aj medzi odsúdenými. 

 

Pokiaľ by sa koronavírus vo veľkom rozšíril v niektorom z ústavov, znamenalo by to problém. Bolo by veľmi obtiažne zabezpečiť karanténu pre väčšie množstvo ľudí, nehovoriac o poskytovaní prípadnej potrebnej zdravotnej starostlivosti. Vedenie preto uprednostňuje preventívne opatrenia.

“V súčasnosti v zbore evidujeme viacero väznených osôb, zamestnancov aj príslušníkov zboru, ktorí sú v karanténe v súlade s ustanoveniami Opatrenia ÚVZ pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2567/2020 vydaného hlavným hygienikom SR, z titulu ich návratu zo zahraničia alebo prijatia do výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody,” píše ZVJS na svojom profile na sociálnej sieti. Opatrením je domáca karanténa príslušníkov a zamestnancov zboru a izolácia dotknutých väznených osôb v zariadeniach zboru v súlade s protiepidemickými pokynmi.

Dnes bol koronavírus potvrdený u prvého väzňa. Toho ešte pred niekoľkými dňami vyšetril ústavný lekár. “Po pozitívnom potvrdení výsledku u odsúdeného boli okamžite prijaté ďalšie osobitné opatrenia, ktoré súvisia s výskytom ochorenia,” informoval ZVJS.

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Odsúdený bol eskortovaný do nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. O jeho prevoze bol vyrozumený Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne. Jeho stav je stabilizovaný s miernym priebehom ochorenia. Pôvod možnej nákazy nie je jednoznačne určený.

Keďže ide o odsúdeného, ktorý je zaradený v minimálnom stupni stráženia a umiestnený v samostatnom objekte ústavu, boli do preventívnej karantény umiestnení aj ostatní odsúdení spolu s väzenským personálom.

V domácej karanténe bol ponechaný aj ostatný väzenský personál, ktorý mohol prísť do priameho kontaktu s odsúdeným.

Zmeny nastali celoplošne

Na Slovensku je momentálne väznených takmer 11-tisíc osôb. Aj ich sa však situácia dotýka, niektorí sa boja o svojich blízkych aj o budúcnosť. “Naši príslušníci a zamestnanci robia všetko, čo je v ich silách, aby venovali aktívnu pozornosť všetkým väzneným osobám, ktoré obzvlášť teraz potrebujú vzájomnú podporu a komunikáciu. V tejto chvíli sme si všetci seberovní a máme rovnako obavy o svoje životy a zdravie,” informuje ZVJS.

Novoprijaté opatrenia sa dotkli návštev vo väzniciach. Tie boli dočasne zrušené, obmedzené sú aj návštevy OČTK či advokátov. Návštevy však boli nahradené možnosťou byť v častejšom telefonickom kontakte s blízkymi. Ľudom, ktorí do ústavov vstúpiť musia, pri vstupe merajú teplotu. Povinne musia mať na tvárach rúško.

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Zmeny nastali aj ohľadom práce. “Dočasne bolo pozastavené vykonávanie prác na niektorých vonkajších pracoviskách z objektívnych dôvodov, a to najmä z dôvodov zabezpečenia ich ochrany, aby sme v maximálnej miere eliminovali riziko ich nakazenia vírusom,” uvádza ZVJS. V ústavoch aktuálne nie sú pozastavené ani vnútorné pracoviská, kde sú odsúdení zaradení, nakoľko by bol ohrozený chod ústavu a jednotlivé práva väznených osôb.

Väznené osoby aktuálne majú obmedzenú ponuku kultúrno-osvetovej činnosti. Prestali sa realizovať prednášky, besedy a rôzne osvetové činnosti. Avšak naďalej je pre odsúdených zabezpečené využitie ústavnej knižnice na zapožičanie kníh a spoločenských hier (ktoré môžu využívať priamo v celách a izbách), počúvanie rozhlasového vysielania a sledovanie televízneho vysielania v celách. Väznené osoby sa môžu zúčastňovať vychádzok v menších skupinkách v trvaní jednej hodiny, samozrejme, ak prejavia záujem, za dodržania prísne stanovených opatrení.

 

Mohlo by vás zaujímať