Ekonomika Komentáre a názory

KOMENTÁR: Výpredaj na burzách – zhodnotenie situácie

VIEDEŇ – Intenzita výkyvov na akciových trhoch by sa mohla zvýšiť – v uplynulých dvanástich mesiacoch boli pravdupovediac takmer prinízke. Ak však hospodárstvo USA zostane stabilné, svetová ekonomika by sa nemala prepadnúť do recesie. Podnikové údaje a globálne hospodárske prostredie napriek pribúdajúcim trhovým výkyvom naďalej hovoria v prospech akcií. Momentálne sme svedkami korekcie, a nie začiatku medvedieho trhu.

Za kurzový prepad na čínskom trhu sú zodpovedné viaceré faktory. Na jednej strane sa množia príznaky spomalenia hospodárskeho rastu. Mnohé ukazovatele, ako napríklad odbyt automobilov, spotreba elektriny a index nákupných manažérov, sa pohybujú v negatívnych číslach. Iné ukazovatele, ako sú maloobchodné obraty a poskytovanie úverov, rastú pomalšie.

Aj motor reforiem sa začal zadŕhať. Zdá sa, že horlivá snaha o privatizáciu štátnych podnikov a väčšiu konkurenciu ochabuje a jej miesto zaujíma konsolidácia hospodárskych odvetví. Jadro reforiem by malo spočívať v tom, že trhovým silám sa prenechá väčšia rola. Prednosť pred touto zásadou v posledných týždňoch zrejme dostali výraznejšie zásahy na trhu. Napriek tomu vychádzam z toho, že v Číne máme do činenia so spomalením hospodárskeho rastu, a nie s prepadom.

Aj keď reformy momentálne trochu viaznu, pokračuje sa v nich. Zaujímavé možnosti prináša napríklad ambiciózny plán novej hodvábnej cesty. A devalvácia jüanu je prejavom otvorenia pohybu kapitálu. Panickú reakciu na hospodársky vývoj za tým nevidím. Pravdepodobné sú ďalšie uvoľňovacie opatrenia, ako napríklad zníženie hlavnej úrokovej sadzby a minimálnych rezerv. Hospodárstvu a akciovým trhom by mohli pomôcť.

Čína zostáva rizikom, a to aj pre japonský akciový trh. Ten sa momentálne nachádza v prechodnej konsolidačnej fáze. Z dôvodu výhodných cien a pozitívnych prognóz rastu ziskov podnikov je však v porovnaní s ostatnými vyspelými trhmi celkovo v dobrej kondícii. Okrem toho sa japonské podniky práve snažia dosiahnuť zlepšenie v oblasti správy a riadenia, ktorá bola dlho slabinou Japonska. Navyše vychádzam z toho, že japonský finančný sektor sa v dôsledku zvyšovania úrokových sadzieb v USA vyvíja dobre.

Nemecký akciový trh v uplynulých troch mesiacoch utrpel väčšie straty ako celkový európsky trh a podľa môjho názoru už medzičasom došlo k nadmernému predaju nemeckých akcií. Pokiaľ ide o pomer kurz/zisk, index Dax sa nachádza pod európskym priemerom. To nie je opodstatnené. Pritom treba vziať do úvahy, že z Číny pochádza len 10 – 15 % výnosov nemeckých podnikov.

Okrem toho platí, že nie všetky druhy vyvážaného tovaru, ktoré siahajú od investičného až po luxusný tovar, sú spomalením hospodárstva zasiahnuté rovnako. Celkovo očakávam, že zisky nemeckých podnikov tento rok stúpnu o 7 – 10 %. A ziskové vyhliadky väčšiny podnikov boli v druhom kvartáli naozaj pozitívnym prekvapením. Túto prognózu podporuje aj jeden z najdôležitejších ukazovateľov – index nákupných manažérov, ktorý naďalej ráta s tým, že svetové hospodárstvo bude rásť.