Komentáre a názory

Komentár Tomáša Lukačovského: Európska agentúra práce by mohla prísť na Slovensko už tento rok

Zdroj: archív

V rámci EÚ bolo zriadených niekoľko desiatok agentúr, ktoré nepatria medzi hlavné inštitúcie EÚ, ale vznikli s cieľom vykonávať špeciálne úlohy a pomáhať tak spolupráci členských štátov. V agentúrach EÚ sa sústreďujú technické a odborné skúsenosti a pracujú v nich najlepší odborníci. Niektoré sídlia v Bruseli, napríklad Európska obranná agentúra alebo Európsky dozorný úrad pre ochranu údajov, ale množstvo agentúr má svoje sídlo mimo pomysleného hlavného mesta EÚ.

 

Medzi známejšie mimobruselské agentúry patria Europol – Európsky policajný úrad (Haag), Eurostat – Európsky štatistický úrad (Luxemburg), Satelitné stredisko EÚ (Madrid), Európska agentúra pre životné prostredie (Kodaň), Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (Kolín) alebo Európska lieková agentúra (Londýn – najneskôr do 30. marca 2019 sa má agentúra v dôsledku brexitu presídliť do Amsterdamu). V roku 2020 by sa k týmto agentúram mal pridať aj novozriadený Úrad európskeho prokurátora (Luxemburg).

Aj našim susedom sa v minulosti podarilo získať po jednej agentúre EÚ – Vo Varšave sídli Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), v Prahe Agentúra pre európsky globálny satelitný navigačný systém (Galileo), vo Viedni Agentúra EÚ pre základné práva a v Budapešti Európsky inovačný a technologický inštitút. Agentúry EÚ už sídlia aj v menších členských štátoch ako Estónsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko alebo Malta.

Poslednými členskými štátmi, na ktorých území nesídli žiadna európska agentúra, sú Cyprus, Chorvátsko, Bulharsko, Rumunsko a Slovensko. Pri Cypre môže byť komplikáciou jeho vzdialenejšia poloha od kontinentálnej Európy a pri Bulharsku, Rumunsku a Chorvátsku ide o najnovšie členské štáty, ktoré do EÚ vstúpili v rokoch 2007 a 2013.

Existuje preto priestor na oprávnené rozhorčenie, že Slovensku sa ešte nepodarilo získať sídlo pre žiadnu agentúru EÚ. Máme vynikajúcu polohu v strednej Európe, sme členmi EÚ už 15 rokov, patríme do Schengenu, platí sa u nás eurom a Bratislava, možné sídlo novej agentúry, ponúka nielen bezpečné a kozmopolitné prostredie, ale dlhodobo patrí medzi štatisticky najbohatšie regióny EÚ. Podľa Eurostatu je Bratislava a okolie na ôsmom mieste vo výkonnosti regiónov, keď sa HDP Bratislavského kraja na obyvateľa rovná 179 % priemeru EÚ.

No kým v roku 2017 Slovensko neuspelo v súťaži o sídlo Európskej liekovej agentúry, ktorá musí v dôsledku brexitu opustiť Londýn, tentoraz to pre nás vyzerá nádejnejšie. V roku 2019 členské štáty EÚ rozhodnú, kde svoju činnosť začne nová Európska agentúra práce.

Zaoberať sa má najmä cezhraničnou pracovnou mobilitou, čo je pre Slovensko stále vysoko aktuálna téma, keďže okolo 300-tisíc občanov SR pracuje v členských štátoch EÚ. Slovensko je tiež známe stabilnou podporou pre zbližovanie miezd a sociálnych štandardov v EÚ a bojom proti nelegálnej práci. Voľný pohyb osôb za prácou a jeho aspekty patria medzi trvalo aktuálne a citlivé témy v celej EÚ. Slovensko tu môže vzhľadom na svoje doterajšie aktivity zohrať aj úlohu zmierovateľa.

Aké by boli priame benefity pre Slovensko? Podľa vládneho materiálu, ktorý pripravilo slovenské Ministerstvo práce, by v novej agentúre malo pracovať 144 zamestnancov. Agentúra by mala začať fungovať už tento rok a jej plné sfunkčnenie sa očakáva do roku 2023, kedy by jej rozpočet mal dosiahnuť viac ako 50 miliónov eur (financovať ho bude EÚ).

Je logické očakávať, že väčšina rozpočtu agentúry, ako aj nadštandardných platov zamestnancov sa minie na území Slovenska, z čoho budú benefitovať najmä štátny rozpočet (dane, poplatky) a služby (nájomné, energie, doprava, stravovanie, voľnočasové aktivity) a v konečnom dôsledku občania SR. Tí by mohli tvoriť aj veľkú časť samotných zamestnancov agentúry.

Kandidatúra Slovenska na sídlo Európskej agentúry práce je v pokročilom štádiu. Zo strany štátu bola spustená propagačná webstránka a navrhnuté možné sídlo v novopostavenom modernom komplexe budov Twin City. Podľa Ministerstva práce má Slovensko v EÚ vysokú podporu pre svoju kandidatúru, pričom oficiálne ju zatiaľ potvrdili Česká republika, Poľsko a Maďarsko a neoficiálne deklarovali Estónsko a Luxembursko.

Ako to býva pri množstve iných politických otázok, aj o sídle Európskej agentúry práce rozhodnú hlasovaním práve členské štáty EÚ. Existuje oprávnená nádej, že tentoraz to pre nás dopadne úspešne.

* Autor je odborník na Európsku úniu, má skúsenosti z oblasti medzinárodných vzťahov