Domáce Komentáre a názory

Komentár: Slováci sa extrémne rýchlo zadlžujú: Hrozí riziko finančnej krízy

BRATISLAVA – Slováci sa masívne zadlžujú. Predbiehajú v tom okolité štáty a eurozónu. Centrálna banka varuje pred krízou.

Podľa najnovšej analýzy Národnej banky Slovenska (NBS) rastie zadlženosť Slovákov extrémne rýchlo. V tempe zadlžovania v pomere k HDP dokonca predbiehame krajiny eurozóny či susedné štáty z Vyšehradskej štvorky, ale aj krajiny východnej Európy (viď graf). „Najvýznamnejším trendom je pokračujúci rast zadlženosti verejného aj súkromného sektora. Vo viacerých krajinách prevyšuje tempo rastu dlhov rast ekonomiky, resp. príjmov domácností alebo tržieb podnikov,“ píše sa v správe finančnej stability slovenskej centrálnej banky.

„V roku 2017 sa tiež potvrdilo, že Slovensko je jedinou krajinou EÚ, v ktorej sa zadlženosť domácností každým rokom zvyšuje nepretržite od roku 2005,“ varuje NBS. Nadmerné zadlženie môže byť rizikom pre finančnú stabilitu a  zdrojom makroekonomických a  finančných nerovnováh a kríz, konštatujú centrálni bankári v súlade s Medzinárodným menovým fondom.

Nepriaznivé dopady na ekonomický rast sa začínajú objavovať pri zadlžení 30 percent k HDP. Hranica 60 percent zadlženosti už indikuje pomerne vážnejšie riziko finančnej krízy. Na Slovensku sú domácnosti zadlžené 40 percent.

Slováci zdvojnásobili zadlženie

Otvorene preto NBS hovorí o nebezpečenstve finančnej krízy. Úvery domácnostiam medziročne vzrástli o 13,6 %. „Najvýznamnejším rizikom prameniacim z rýchleho rastu zadlženosti domácností je nárast ich citlivosti voči prípadnému zhoršeniu ekonomického vývoja.“ Aj keď slovenské domácnosti ustáli krízu z roku 2008 relatívne dobre, potenciálna nová kríza by mohla mať oveľa ničivejšie dopady. Slováci sú totiž momentálne podľa NBS zadlžení dvakrát viac ako pred prichádzajúcou krízou.

Ďalším rizikovým znakom je miera zlyhania spotrebiteľských úverov. V uplynulých rokoch sa zhoršovala, v roku 2017 sa je rast zastavil, ale stále je na vysokých úrovniach. Úvery na bývanie aj naďalej zaznamenávajú nulovú čistú mieru zlyhania. Spotrebiteľské úvery počas roka 2017 mierne rástli. Naproti tomu úvery na bývanie zaznamenali mierny pokles.

Na Slovensku tiež rástli úvery podnikom. Z krajín Európskej únie sa slovenské firmy po Poľsku zadlžili najviac.

Zadlžovaniu pomáha rast ekonomiky a nízke úroky

Trend zadlžovania sa nemusí skončiť. Ekonomika rastie a úrokové sadzby sú extrémne nízke. Priaznivé časy sa odzrkadľujú v nízkej miere nezamestnanosti. Niektoré odvetvia pociťujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Rast ťahá domáci aj externý dopyt.

Zadlženie rastie aj v krajinách G 20. Za posledných 10 rokov sa zvýšilo zo 75 biliónov amerických dolárov na 135 biliónov dolárov. Dlhy týchto krajín rástli aj v pomere k HDP.

Rastie aj zadlženie spotrebiteľských úverov

Slovensko patrí medzi krajiny eurozóny s  najrýchlejšie rastúcim spotrebiteľským dlhom. Za posledných 12 mesiacov poklesli až o  1,5  percentuálneho  bodu a  k  septembru dosiahli v  priemere 8,7  %.

Zmiernenie rizík súvisiacich s narastajúcim dlhom môžu zmierniť silné inštitúcie krajiny alebo makroprudenciálna politika, kvalitná regulácia či napríklad menšia príjmová nerovnosť.

Peter Bukov, Foto: Archív autora

Hlavný analytik TopForex