Komentáre a názory Top

Komentár Petra KRÁLIKA: Taliansko hrozí zastavením platieb do rozpočtu EÚ kvôli migrácii

Včera v Bruseli diskutovali veľvyslanci z desiatich krajín EÚ o otázkach migrácie. Východoeurópski členovia EÚ, ktorí sú ohrození znižovaním rozpočtu, ak odmietnu prijať utečencov, neboli zastúpení. Rozhodli sa tak dobrovoľne sami. Na diskusii sa zúčastnili zástupcovia Malty, Talianska, Španielska, Grécka, Luxemburska, Belgicka, Nemecka, Francúzska, Írska a Holandska. Pokojne toto zoskupenie môžeme nazvať jadro EÚ. Podľa diplomatov nenašli žiadne riešenie distribúcie migrantov z lode “Diciotti”, pretože na rozdiel od Talianska to nepovažovali za najvyššiu prioritu. Informuje Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Günther Oettinger, ktorý má na starosti rozpočet EÚ, v piatok varoval Taliansko pred “ťažkými sankciami”, ak sa jeho populistická vláda bude snažiť blokovať platby do EÚ kvôli migrácii. Informuje Politico.

Talianská hrozba a silné vyjadrenie Oettingera o členstve v EÚ znamenajú ďalšiu eskaláciu už aj tak dlhoročného sporu o migrácii v rámci Európskej únie.

Vo štvrtok podpredseda vlády Luigi Di Maio, líder piatich hviezd povedal, že jeho strana už nie je ochotná prispievať  do rozpočtu , ak nedospeje k rozhodnutiu o prerozdelení migrantov. Taliansko hovorí o 20 miliardách  do rozpočtu EÚ, no v skutočnosti je to 15 miliárd.

“Ak by Taliansko odmietlo zaplatiť svoj príspevok do rozpočtu EU, bolo by to prvýkrát v histórii EÚ, čo to nejaká krajina spravila. To by malo za následok úroky z omeškania a porušenia povinností vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy . Nasledovali by ťažké sankcietweetoval Oettinger.

Taliansko svoje hrozby viazalo na včerajšie stretnutie predstaviteľov z 10 členských krajín EÚ, Tento „úradnícky“ minisamit k migrácii skončil fiaskom, teda bez dohody.

Európska komisia navyše trvala na tom, že politicky záväzná dohoda nebola ani cieľom samitu, keďže sa ho zúčastnili len nižší úradníci.  Komisia tiež uviedla, že cieľom schôdzky bolo prediskutovať skôr všeobecné politické otázky než konkrétny prípad lodi na Sicílii. Taliansko sa to pokúsilo zmeniť, čo sa mu nepodarilo a to viedlo talianskeho premiéra k záverom, že z toho „vyvodí dôsledky“. Aké, nie je špecifikované talianskou stranou.

Medzitým sa zdá, že v otázke zastavenia platieb je predsa len talianska vláda rozdelená. No aj keď sa premiér Giuseppe Conte  na Facebooku rozhneval,  minister zahraničných vecí Enzo Moavero na podujatí v Rimini povedal, že platba do rozpočtu EÚ je “právnou povinnosťou”.

Matteo Salvini ťaží z celej situácie. Svoju rétoriku o migrácii stupňuje. Má na to dôvod. Ak by aj celý migračný problém v Taliansku vyústil do predčasných volieb, vie, že víťazstvo má suverénne isté. „Pomáha“ mu v tom výdatne talianska ľavica, ktorá rozprúdila proti Salvinimu tvrdú kampaň.

Salvini tiež pritvrdzuje, keď vo  štvrtok povedal, že chce prijať schému inšpirovanú austrálskymi politikmi, podľa ktorej budú migranti poslaní späť ešte predtým, ako budú identifikovaní – plán, ktorý by bol v rozpore s medzinárodnou legislatívou vrátane Dohovoru OSN o utečencoch z roku 1951.

Včerajšie rokovania nám veľa informácii neposkytli. Napriek tomu vieme, že tento týždeň sa do národných legislatívnych procesov v EÚ dostáva  európsky Fond pre azyl a migráciu.Hlavnou výzvou, ktorú má návrh riešiť, je potreba väčšej flexibility pri riadení fondu v porovnaní so súčasným programovým obdobím, ale aj nástroje na zabezpečenie toho, aby bolo financovanie orientované na priority a akcie Únie s dôležitou pridanou hodnotou pre Úniu.“, píše sa v návrhu ku fondu.

Z pohľadu rozsahu svojej pôsobnosti a oprávnených opatrení je politickým cieľom fondu prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov v súlade s príslušným acquis Únie a v súlade so záväzkami Únie v oblasti základných práv. V rámci politického cieľa prispieva fond k plneniu nasledujúcich špecifických cieľov: posilniť a rozvíjať všetky aspekty spoločného európskeho azylového systému vrátane jeho vonkajšieho rozmeru; podporovať legálnu migráciu do členských štátov, ako aj prispieť k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín a prispieť k boju proti neregulárnej migrácii a zabezpečeniu účinnosti návratu a readmisie v tretích krajinách.

V oblasti finančného rámca Komisia navrhuje pre Fond pre azyl a migráciu nasledujúce využitie zdrojov: 6 249 mil. eur na programy členských štátov implementované v rámci zdieľaného riadenia a 4 166 mil. eur na špecifické akcie, akcie Únie, núdzovú pomoc, presídlenie, podporu členských štátov, ktoré prispievajú k úsiliu v oblasti solidarity a zodpovednosti, Európsku migračnú sieť a na technickú pomoc na podnet Komisie.

Zdroje na oprávnené opatrenia v členských štátoch (6 249 mil. eur) sa ďalej členským štátom pridelia takto: 5 207,5 mil. eur sa pridelí podľa kritérií uvedených v Prílohe I (pevná čiastka 5 mil. eur + variabilná zložka na základe vážených štatistických ukazovateľov); Komisia v roku 2024 pridelí na programy dotknutých členských štátov sumu 1 041,5 mil. eur na základe preskúmania programov v polovici programového obdobia zohľadňujúceho dôležité zmeny v migračných tokoch a/alebo riešenia špecifických potrieb identifikovaných Komisiou, pokiaľ ide o azylové systémy, systémy prijímania a migračný tlak v členských štátoch.

Je len prekvapením a zaujímavosťou, že jediný, kto si návrh predbežného stanoviska k migračnému a azylovému fondu všimol, bola mimoparlamentá Národná koalícia, ktorá vyzvala slovenskú vládu na jeho odmietnutie.

 Včerajší deň v európskej migračnej kríze ukázal, že spoločná dohoda na čomkoľvek sa bude rodiť len ťažko. No zároveň ukázal, že vydieranie a nátlak nie je práve najlepší spôsob, ako presadzovať národné záujmy. Taliani by si to mali uvedomiť vzhľadom na svoj toxický bankový sektor. Mimochodom suma platieb do rozpočtu EÚ a suma potrebná na záchranu talianských bank, sa nápadne zhodujú.