Domáce Top

Komentár Petra Králika: Maďarsko, Chorvátsko a Lotyšsko – krajiny nášho záujmu?

Na schôdzu Výboru pre Európske záležitosti 13. júna 2018 boli pozvaní designovaní veľvyslanci SR vo Chorvátsku, Maďarsku.a Lotyšsku. Menovite Peter Susko, Pavol Hamžík a Ladislav Babčan.

Predstavovali zameranie jednotlivých slovenských veľvyslanectiev v týchto krajinách. V diskusii k ich činnosti postupne vystúpili poslanci Blaha, Klus, Fedor, Paška, Petrák a poslankyňa Pfundtner.

Je už príznačné, že v diskusiách na výbore takmer nevystupujú zástupcovia ĽSNS a Sme rodina. Pri tejto jedinečnej príležitosti, kedy veľvyslanci predstavovali program našich zastupiteľských úradov, tak absentoval hlas Slovákov z povolania v obhajobe našich záujmov v zahraničí.

Stalo sa už politickou korektnosťou na Slovensku nehovoriť o problémov v maďarsko-slovenských vzťahoch, „lebo Orbán a migračná kríza“. Pritom je o čom hovoriť a je iróniou slovenskej reality, že keď sa toľko hovorí o aplikácii amerického zákona FARA na slovenské mimovládne organizácie, o tých maďarských, pôsobiacich na Slovensku z reálnou stopou v slovenských voľbách, sa vôbec nehovorí.

V prípade nášho veľvyslanectva v Maďarsku by som sa pýtal, či požiadame maďarskú stranu o sprostredkovanie informácii o pôsobení hnutia Jobbik na Slovenku a budeme tlmočiť naše výhrady k činnosti tejto strany na Slovensku, rovnako či budeme trvať na odovzdaní informácii o finančných tokoch z organizácii napojených na FIDESZ, ktoré rovnako pôsobia na Slovensku a ovplyvňujú voľby.

V prípade Chorvátska by som sa pýtal na výstavbu terminálu LNG na ostrove Krk a spoluprácu Slovenska a Chorvátska v energetike, pretože zdvojnásobenie kapacity tohto terminálu a vstup Slovenska aj do prípadného financovania projektu, znamená aj našu energetickú bezpečnosť.

Lotyšsko môže byť pre nás zaujímavé bojom s praním špinavých peňazí. Pýtal by som sa na sprostredkovanie týchto skúsenosti ohľadne bankového sektoru.

Väčšina činnosti poslancov sa odohráva vo výboroch NR SR. Je smutné, že tí, čo sa najviac oháňajú vlastenectvom a slovenskými národnými záujmami, v drvivej väčšine – pozerajúc zápisnice z Výboru pre európske záležitosti, nedokážu povedať ani súvislú vetu.