Komentáre a názory

Komentár Petra Králika: Až obedy zdarma pre dôchodcov by bolo skutočné terno

Obedy zdarma pre našich školákov sú úplne v poriadku a toto opatrenie treba podporiť, bez ohľadu na to aké motivácie má Ficova vláda.

 

V Rakúsku sú obedy zdarma, alebo vo vysokej miere dotované od roku 2009. Opatrenie sa vykonáva na úrovni spolkových krajín. Tie zriaďujú na tieto účely špeciálny “sociálny fond”.

 

Slovenským riešením je tak združovanie prostriedkov.

 

Našim problémov je rozdvojenie sociálneho a zdravotného zabezpečenia verejných služieb. Povedané aj inak: Problémom je existencia samostatnej Sociálnej poisťovne a samostatnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

 

Navyše sa tvárime, že sociálne poistenie je poistením ako by sa predpokladalo, že staroba je nepredvídateľné riziko.

 

Takto definované sociálne poistenie je však hlúposť.  Proti starobe sa nedá poistiť,  na starobu sa iba dá zabezpečiť sporením.

 

V prípade verejného zdravotného poistenia je to trochu zložitejšie. Verejné zdravotné poistenie sme odovzdali súkromným firmám, ktoré si za dane občanov vyrábajú pre seba zisk. Pýšiť sa, že viem podnikať,  keď pomocou štátnej represe – zákonom všetkých donútim, aby mi posielali peniaze, nie je namieste.

 

Druhým problémom je, že neexistuje definovaný verejný balík zdravotných služieb a následne individuálny  komerčný balík. Nikomu sa z politikov do toho nechce.

 

Spor o zákaz zisku zdravotných poisťovní, ktorý s Unionom slovenská vláda otočila, je preto kľúčový.

 

Ak slovenská vláda definitívne vyhrá, bude to znamenať, že ktokoľvek po tej súčasnej príde, môže nanovo definovať verejný záujem v zdravotníctve a sociálnych službách a je práve namieste otvoriť diskusiu o vytvorení Slovenskej správy sociálneho a zdravotného zabezpečenia. Teda integrácie sociálnej a všeobecnej zdravotnej poisťovne s prehľadných hospodárením verejných fondov a následne definovať aj komerčne individuálne balíky poistenia vyhradené súkromným poisťovniam.

 

Začínal som obedmi zdarma. Dajú sa realizovať aj tie pre dôchodcov, je to len o prioritách.

 

Dokonca aj pre mňa, pravičiara,   je to prijateľné,  pretože to spĺňa kritéria “teórie verejnej voľby”. Princíp je jednoduchý: Seniorské gastropasy pre dôchodcov.

 

Opäť si to len žiada vládu tých, ktorí chcú a sú ochotní. Dokonca môžeme získať na to aj európske peniaze z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD).

 

Ak náš podiel z európskeho fondu pre deti a ich ovocie, zeleninu a mlieku v školách je z 250 mil- eur je 1,2% tak obdobným spôsobom z fondu FEAD, ktorý je vo výške 3,8 miliardy eur by sme dokázali získať 45 miliónov eur a viac.

 

Tento združený príspevok a príspevok samospráv do presne vymedzených regionálnych sociálnych fondov, by už dal dohromady sumu, ktorá by minimálne obedy zdarma pre dôchodcov s dôchodkom nižším ako 350 eur pokrýval. Ak ak by sme do tohoto modelu zakomponovali princíp odstupňovanej negatívnej sociálnej dávky, pre tých nad 350 eur by pokojne cena mohla byť iba 1 euro.

 

Stalo sa na Slovensku, že keď príde nejaká myšlienka a nápad v sociálnej oblasti,  automaticky ho potopíme. Ako keby tu fungovalo bratstvo prsteňa neschopných, ktorým na monitore v tabuľke svieti iba „lebo Fico“. Prestali sme lietať,  sotva chodíme a nedokážeme dostať zo seba viac.