Komentáre a názory Top

Komentár Matej Hlôšku: Legalizácia domácich páleníc – áno, či nie?

Opäť a znova bude na programe Národnej rady téma legalizácie domácich páleníc.  Od ostatného pokusu legalizovať domácich páleničiarov uplynuli len (až) tri roky. V roku 2015 sa o rovnakú vec pokúšala skupina poslancov strany SKOK. Neboli úspešní najmä preto, lebo všetci SMERáci boli proti legalizácíí. Teraz agendu oprášil vládny MOST-HÍD. Bez ohľadu na motív Bugárovcov je ich snaha chvályhodná. Domáce pálenie totiž nemá len aspekty daňové, zdravotné, či folklórne. Je tam aj aspekt občianskych slobôd vo vzťahu k Štátu.

Téma domáceho pálenia je spoločensky iskrivá podobne, ako to poznáme u marihuany.  Tí, ktorých sa téma týka, predstavujú výraznú menšinu. Či už sú to samotní páleničiari, militantní odporcovia alkoholu alebo „oficiálni“ výrobcovia destilátov.

Argumenty za i proti sú notoricky známe. Zhrňme si najprv tie proti:

  • Domáce pálenky sú silnejšie ako tie oficiálne a preto sú spoločensky nebezpečnejšie.

Odpoveď je áno. Sú silnejšie, lebo nie sú pančované na 38 percent. Dolaďujú sa na zväčša 50-54 percent preto, lebo taká je generáciami zaužívaná tradícia. Kto vypije priveľa konzumnej chemicky vyrobenej liehoviny z obchodu, nie je spoločensky o nič menej bezpečný ako ten, kto to preženie s tridsaťročnou olejnatou domovinou z otcovej svadby. Patologický alkoholizmus môže byť vyvolaný aj pri neúmernom pití výčapnej desiny.  A tá má okolo štyroch percent alkoholu.

 

  • Domáce pálenie ohrozuje oficiálnych výrobcov.

Keby aj, no a čo? Koľko je oficiálnych výrobcov, ktorí dodávajú na trh poctivý destilát? Mal by som veľký problém vymenovať aspoň dvoch slovenských. Všetko ostatné sú gebuziny z priemyselného liehu a aromatických esencií, u ktorých by som sa obával účinkov na zdravie. Ani slzu by som pre oficiálne likérky s ich hruškami, slivkami a Umami nevyronil.

 

  • Strata tržieb štátu na rozličných daniach.

Tak tento argument je aspoň úprimný a kto ho vytiahne, ten je jasný prípad. A viete kto ho (na rokovaní v parlamente) vytiahne? Reprezentant strany, ktorá bezprecedentne drancuje štátny rozpočet v historicky najväčšej miere.

Sú však ľudia, ktorí nie sú priateľmi so štátom a jeho zasahovaním do života občanov.  A niektorí z nich  pália načierno. Prípadne chodia krížom cez trávnik, lebo niekto položil chodníky nelogicky, v rozpore so zdravým rozumom.

 

  • Riziko otravy

Tak tu treba povedať, že najväčší humus nevzniká pri destilácii. Jedovaté a škodlivé látky vznikajú už pri kvasení (fermentácii). Rozličné ketóny´(aj acetón), amylové alkoholy, ftaláty, metanol atď. Destilácia je práve ten proces, ktorého cieľom je oddeliť „dobrý“ alkohol od týchto škodlivých resp. páchnucich látok.  A zbytočnej vody 🙂

 

  • A čo majitelia malých oficiálnych páleníc?

Nebudú mať  štátom umelo udržiavanú exkluzívnu pozíciu. Ocitnú sa v podnikateľskom prostredí, ktoré bude mať bližšie ku konkurenčnému, trhovému a teda spravodlivému. Budú musieť prehodnotiť svoje cenníky a možno aj svoj podnikateľský zámer.

 

No a čo hovorí v prospech domáceho legálneho pálenia?

Napríklad „A tí naši pálievali aj my páliť budeme“.

A vy nám to, panie poslankyne, páni poslanci dáte pekne do legálneho legislatívneho rámca. Hašterte sa  o povolených množstvách a formách štátnej kontroly. Nie o tom, či povoliť, alebo kriminalizovať.