Komentáre a názory Zahraničné

Komentár k vývoju na trhoch: V Európe treba staviť na cyklické akcie

Európske hospodárstvo momentálne podporujú viaceré faktory. Stimulačné opatrenia Európskej centrálnej banky (ECB) ďalej poháňajú rast v Európe. Naďalej nízka cena ropy podporuje nákupnú náladu európskych spotrebiteľov a euro, ktoré je v porovnaní s dôležitými obchodnými menami slabé, prináša európskym podnikom konkurenčnú výhodu.

Matthew Siddle, manažér fondu Fidelity European Growth Fund:

• Revízie ziskov európskych podnikov sú prvýkrát po 210 týždňoch v pluse

• Cyklické akcie sú v porovnaní s defenzívnymi akciami výhodné

• Treba zvýšiť podiel farmaceutického, technologického a energetického sektora a médií, kým podiel bánk, dodávateľov energií a telekomunikácií treba znížiť

Aj väčšia ochota bánk poskytovať úvery a výhodnejšie podmienky financovania by sa mohli postarať o ďalší rast európskych podnikov. To by malo posilniť v poslednom čase pozitívnu dynamiku revízií zisku. V uplynulých týždňoch sa ocitli v pluse, po tom, čo zisky podnikov 210 týždňov za sebou korigovali smerom nadol. Pokiaľ ide o korekcie ziskov, aj v porovnaní s inými regiónmi sa Európe opäť darí lepšie.

Zaujímavá je aj skutočnosť, že ukazovateľ množstva peňazí v obehu M1 rastie rýchlejšie ako v roku 2009 po finančnej kríze. V posledných 15 rokoch bol rast tohto ukazovateľa dobrým barometrom nasledujúceho zvyšovania aktivity v priemysle.

Najväčšie nebezpečenstvo pre toto pozitívne celkové prostredie vyplýva z politických rizík, najmä z dlhovej krízy v Grécku. Z krátkodobého hľadiska by z toho mohli plynúť výkyvy na akciových trhoch. Nebezpečenstvu možného rozšírenia problémov by mohla ECB zabrániť svojím programom kvantitatívneho uvoľňovania. Okrem toho, Grécko má dnes záväzky prevažne voči ECB a Medzinárodnému menovému fondu. To by mohlo stlmiť negatívne dôsledky bankrotu Grécka pre európsky finančný systém.

Po kurzových pretekoch trvajúcich od začiatku roka sa pomery kurz/zisk európskych akcií na základe budúcich ziskov medzičasom nachádzajú nad úrovňou dlhodobého priemeru a pomery kurz/účtovná hodnota sú na tejto úrovni. V porovnaní s americkými akciami a podnikovými dlhopismi sú európske akcie naďalej výhodne ocenené. Okrem toho, cyklické akcie sa v porovnaní s defenzívnymi akciami naďalej obchodujú na výhodných úrovniach, aj keď zisky cyklických akcií výraznejšie stúpli.

Celkovo som preto znížil podiel defenzívnych sektorov, ktoré sú viac orientované na domáce hospodárstvo, a zvýšil som podiel cyklických odvetví. V rámci odvetvia cyklickej spotreby zvyšujem najmä podiel atraktívne ocenených mediálnych titulov. Za zvlášť zaujímavé pokladám reklamné agentúry, ako je napríklad Publicis so solídnymi dlhodobými fundamentálnymi údajmi, ktoré majú silné zastúpenie v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách a online reklame.

Zvýšil som aj podiel zdravotníctva, napríklad akcií spoločností Roche a Smith & Nephew, dodávateľa zdravotníckej techniky. Výhodné bolo aj zvýšenie podielu technologického sektoru, v ktorom som od začiatku roka priebežne zvyšoval angažovanosť. Pritom som využil výhodné kurzové úrovne na vybudovanie podielu v SAP. Tento vývojár softvéru už roky dosahuje nielen vysoké výnosy, ale aj rast zisku nad úrovňou trhu. Kurz v dôsledku pochybností o schopnosti spoločnosti prekonať konkurenciu v rozvíjajúcom sa cloudovom odvetví klesol na dlhoročné minimum. Som však presvedčený, že spoločnosť SAP, aj keď aktivity v tejto oblasti začala rozvíjať neskoro, medzičasom disponuje silnou cloudovou divíziou. Zároveň ďalej rozvíja svoju hlavnú obchodnú činnosť.

Momentálne zvyšujem aj podiel energetických akcií, pretože ropný trh sa opäť stabilizuje. Rezervné kapacity sú pritom veľmi nízke a počet aktívnych ťažobných zariadení a rast produkcie v USA výrazne klesajú. Zároveň sa vďaka nízkym cenám pomaly opäť zotavuje dopyt. Napriek vyššiemu podielu energetického odvetvia majú suroviny v mojom fonde celkovo slabšie zastúpenie ako v porovnávacom indexe, pretože na železnú rudu a iné kovy sa vzťahuje argument obnovy trhovej rovnováhy. Znížil som aj podiel bánk a napríklad španielsky bankový gigant Banco Santander sa v mojom portfóliu vôbec nenachádza. To sa týka aj akcií dodávateľov energií a telekomunikácií, ktoré stále zaťažujú štrukturálne problémy.

foto: SITA