Domáce Komentáre a názory

Komentár Ivana Zuzulu: Televízne diskusie a pluralita názorov

BRATISLAVA – V ostatnom čase som si pozrel niekoľko diskusných politických relácii v dvoch televíziách (v jednej súkromnej a v jednej verejno-právnej) a zistil som, že nechápem, aký je dôvod ich vysielania. Zvýšenie miery informovanosti divákov to asi nebude.

Debaty mi pripomínali „manželské dialógy“ – niečo, čo pozná každý, kto už je niekoľko rokov ženatý. Jeden z „diskutujúcich“ (spravidla ten odhodlanejší) vytrvalo hudie svoje a s postupujúcim časom rastie aj miera jeho nasrdenosti. Prejavuje sa to na kadencii reči, na tóne hlasu a na voľbe argumentov. Ten druhý sa sprvu snaží argumentovať, po chvíli však pochopí nezmyselnosť takéhoto postupu a zvolí tzv. taktiku 3N: neprerušovať, neskákať do reči, nechať vyhovoriť. A tí skúsenejší vedia, že dobré býva aj štvrté N: nepočúvať. Naznačená schéma v prípade rodinných diskusii vedie pomerne rýchlo k utlmeniu vášní, pretože spomenutej aktívnejšej stránke postupne dôjde „palivo“ a debata „sa“ skôr či neskôr ukončí.

V spomenutých televíznych debatách sa však vyskytuje aj tretí účastník, tzv. moderátor. Pri pohľade do slovníka zistíte, že slovo „moderare“ má napr. v taliančine viacero významov, prekladá sa dá ako: tlmiť, mierniť, upokojiť, skrotiť, mierniť vášne a pod. Moderátori v televíznych diskusiách však vôbec nesmú pôsobiť ako „tlmiče vášní“, práve naopak, musia urobiť všetko pre to, aby debata bola živá, zápalistá a aby si diskutujúci (hoc aj doslova) skákali do vlasov – a prirodzene do reči.

Ak sa v štúdiu stretnú politici s nedostatkom diskutérskych skúseností, neznalí spomenutého princípu troch alebo štyroch N, tak z ich „dialógu“, podporovaného vstupmi moderátora, časom vznikne zvuková kulisa na úrovni priameho prenosu spod hladiny jazera Loch Ness – nezrozumiteľný hukot.

Iná situácia nastáva, ak jeden z účastníkov diskusie vie, „ s kým má tú česť“ a striktne dodržiava vyššie spomenutú obrannú taktiku. Nebyť moderátora „diskusia“ by po chvíli skončila, pretože je iba veľmi málo „samozápalných“ jednotlivcov, ktorí v sebe dlhodobo dokážu živiť sami spravodlivé rozhorčenie. Moderátor sa však postará o „palivo“ a argumenty rozohneného kritika pomerov a majiteľa pravdy nemajú konca – kraja, limitom býva spravidla časové ohraničenie diskusnej relácie.

Že diváci ničomu nerozumejú – o to tu vôbec nejde, dôležité je poskytnúť priestor „pluralite“ názorov. Čích?

Autor: RNDr. Ivan Zuzula, CSc., Foto: FB / #SIEŤ

predseda strany #SIEŤ