Komentáre a názory

Komentár Ivana Zuzulu: Problém ilegálnej migrácie neutícha. Zodpovednosť nesú politici

V sobotu denník Pravda uverejnil exkluzívny rozhovor s českým premiérom Andrejom Babišom, v ktorom šéf hnutia ANO zdôrazňuje, že bude neochvejne bojovať proti ilegálnej migrácii do Európskej únie. Postoj vrcholného predstaviteľa Českej republiky sa síce odlišuje od názorov a krokov jeho viacerých európskych kolegov, no podstatu problému nevystihuje.

Hlavným problémom súčasnej (a aj budúcej) migrácie do Európy totiž nie je to, že je ilegálna, ale predovšetkým to, že je masová. Súčasná ekonomická, populačná a bezpečnostná situácia vo viacerých oblastiach sveta „núti“ ich obyvateľov vydať sa na púť za lepším životom. Do Európy prúdia státisíce nevzdelaných a nekvalifikovaných ľudí (žiadni oční chirurgovia alebo jadroví špecialisti, ale spravidla negramotní mladí muži bez elementárnych hygienických návykov), ktorých cieľom nie je prispôsobiť sa zvykom prostredia, do ktorého majú namierené. Nechcú sa stať Slovákmi, Čechmi, Nemcami, Švédmi, chcú všetky výhody, no naďalej chcú žiť nerušene po svojom.

Hrozbou pre bezpečnosť a prosperitu európskych krajínnie je len to, že takíto migranti prichádzajú ilegálne, ale že sem prúdia masovo. Integrácia masy príšelcov z odlišného kultúrneho prostredia -nemajúcich ani najmenší záujem o asimiláciu – je prakticky nemožná a je len otázkou času, kedy situácia vyústi do konfliktov so starousadlíkmi. Pôvodným obyvateľom Ameriky bolo určite celkom fuk, akým spôsobom sa do ich krajiny dostali noví osadníci, putujúci za lepším životom. Prišlo ich však toľko a s natoľko odlišnými zvykmi, že Indiáni nakoniec skončili v rezerváciách.

Ak sa európskym politikom aj „podarí“ odstrániť problémy s legálnosťou či nelegálnosťou vstupu ekonomických nájazdníkov do Európskej únie, podstatu problémov s migráciou to nerieši. Iba to uľahčí cestu na Starý kontinent, spraví ju bezpečnejšou a lákavejšou.

Nehovoríme nič nové, ak skonštatujeme, že súčasná vlna migrácie do Európy je iba odrazom toho, čo nám hrozí, ak sa v priebehu niekoľkých (desiatok) rokov naplnia predpovede vývoja na Africkom kontinente v súvislosti so zmenou klímy. A keďže pre EÚ je charakteristická sloboda pohybu, tak nezvládnutie prílevu migrantov do ktorejkoľvek členskej krajiny je v konečnom dôsledku aj problémom našej bezpečnosti a prosperity.