Domáce Komentáre a názory

Komentár Ivana Zuzulu: Pokrytectvo našej vlády

BRATISLAVA – Slovensko sa k problému zmeny klímy postavilo naozaj svojsky. Minister životného prostredia odletel do Paríža na summit diskutovať o financovaní adaptačných opatrení a o uhlíkovej neutralite. Naša vláda pritom v roku 2015, tesne pred konaním Parížskej klimatickej konferencie, ktorú si predstavitelia štátov teraz pripomínajú, schválila dotácie na ťažbu hnedého uhlia v oblasti hornej Nitry na 14 rokov dopredu.

Klíma výrazne ovplyvňuje kvalitu nášho života a je základným predpokladom prosperity spoločnosti. Jej zmena  sa teda bude týkať každého z nás a všetkých oblastí života: nielen priemyslu, poľnohospodárstva, energetiky, stavebníctva a dopravy, ale aj zdravotníctva, bezpečnosti, sociálneho systému a turizmu. Prijatie nevyhnutných adaptačných opatrení, považuje strana #SIEŤ za prioritnú úlohu vládnej garnitúry – tej súčasnej, no aj tých budúcich. Bez potrebnej odbornej prípravy a bez následných ekonomických a technických opatrení sa totiž ľahko môže stať, že nás opäť raz „príroda prekvapí“.

Zhruba pred dvomi rokmi sa v Paríži predstavitelia 196 krajín sveta zhodli na tom, že zmena klímy predstavuje problém a preto je dôležité, aby sa svet zbavil závislosti od fosílnych palív. Uznali, že ak bude teplota naďalej stúpať, dôjde napr. k nevratným zmenám v ekosystémoch, k vyhynutiu viacerých prírodných druhov, k zmenám v režime zrážok a teplôt. Cieľom medzinárodného spoločenstva je preto udržať globálne otepľovanie pod hranicou 2o C, ktorá sa ešte pokladá za prijateľnú z hľadiska riešenia vplyvov klímy na životné prostredie a človeka.

Účastnícke krajiny však zatiaľ neurčili spôsob, ako otepleniu predchádzať (mimochodom od začiatku priemyselnej éry doteraz globálna teplota už stúpla takmer o jeden stupeň) a v dohode nie sú spomenuté konkrétne kroky, akými sa budú určené limity dodržiavať. Financie, ktoré sa majú podľa dohody prerozdeľovať krajinám najviac postihnutým zmenou klímy, sú nedostatočné a čo je najhoršie, dohoda neobsahuje žiadne sankcie v prípade jej nedodržiavania.

Je v záujme nás všetkých, aby sa vláda začala venovať naozaj dôležitým a nie zástupným problémom. Chápem, že budúca prosperita Slovenska nepatrí medzi priority súčasnej vlády, keďže na jej čele stojí premiér, ktorý vyhlásil, že študenti nie sú cieľovou skupinou jeho „sociálnodemokratickej“ politiky. Premiérove bojové vyhlásenia, spory s novinármi, stranícke rozpory a pod. sú síce mediálne zaujímavé, no naša krajina sa nenachádza vo vzduchoprázdne. Zmena klímy je závažný problém, ktorý ohrozuje kvalitu života, podmieňuje migráciu a v konečnom dôsledku zmení tvár planéty. Preto nesmie unikať našej pozornosti.

Autor: RNDr. Ivan Zuzula, CSc., Foto: FB / #SIEŤ

predseda strany #SIEŤ