Komentáre a názory

Komentár Ivana Zuzulu: Pohlavné kvóty – osviežujúci nápad uhorkovej sezóny

Zdroj: TASR / Pavol Zachar

Nudu letných dní zažehnalo ohlásenie novej ženskej organizácie – Ženy SPOLU. Vraj vznikla z dôvodu, že o rovnosti medzi ženami a mužmi sa nemá len rozprávať, ale rovnosť medzi mužmi a ženami sa má stať skutočnosťou v zákonoch i v  každodennom živote. Neviem, ktoré naše zákony majú SPOLU–bojovníčky na mysli. Náš právny poriadok je totiž kompatibilný jednak s ľudskoprávnymi dokumentami, ako aj s právnymi normami Európskej únie. 

 

Neľahký boj za „práva žien“ sa teda nebude odohrávať na úrovni ľudských práv, ale v rovine absurdných pohlavných požiadaviek, nariadení a kvót. Čaro debát o kvótach spočíva v tom, že ich prívrženci sú natoľko presvedčení o morálnosti svojho konania, až strácajú zo zreteľa fakt, že o iných ľudských bytostiach uvažujú akoby ani neboli ľuďmi. Aj novovzniknutá ženská organizácia v manifeste ukázala nie celkom dôstojný obraz ženy. Po jeho prečítaní vás premkne pocit, že žena je menejcenná bytosť, ktorú treba mentorovať a budovať jej schopnosti workshopmi a seminármi, aby sa uplatnila. Nuž, ak toto nie je voči ženám nedôstojné, či urážlivé, tak už neviem.

Presadzovanie 30 percentnej kvóty na účasť žien v politických stranách, či vo verejných funkciách je už len čerešničkou na torte tejto politickej komédie. Ak ženy tvoria viac ako 50 percent populácie, nerozumiem, prečo Ženy-SPOLU navrhujú 30 percentnú kvótu? Mentorovať 50 percent „nových verejných funkcionárok“ sa im zdá priveľa? „Nová generácia politikov“ prináša naozaj „nový štýl politiky“. Ide o politiku, v ktorej sa nediskutuje, ale nariaďuje; o politiku, ktorá nechápe človeka ako slobodnú a dôstojnú ľudskú bytosť, ale ako súčasť manipulovateľného stáda. 

Viacerí si iste prajeme, aby sa verejné posty neobsadzovali „našimi“, ale najmä kompetentnými ľuďmi. Zatiaľ to však vyzerá, že ani „nová generácia politikov“ nepovažuje výsledky práce, skúsenosti, či vzdelanie za kľúčové kritériá výberu uchádzačov o verejné funkcie. Nedávno sme písali, že ak sa chcete stať riaditeľom mestského podniku, nepotrebujete výsledky práce, ale veľké srdce, a teraz sa od ženskej organizácie dozvedáme, že zásadným kritériom výberu verejných funkcionárov sa v najbližšej budúcnosti stane pohlavie. 

„Ženy SPOLU“ by sa však mali starostlivo pripraviť na úskalia svojej misie. Genderová ideológia, s ktorou evidentne sympatizujú, im totiž môže priniesť nejeden problém. Ak pod vedením „nových politikov“ dospeje naša spoločnosť do štádia takej „dokonalosti“, že si ľudia budú vyberať pohlavie, môže sa stať, že zopár výmyselníkov mužského pohlavia si uvedie v občianskom preukaze ženské pohlavie, aby sa dostali do nejakej kvóty. A možno sa nájdu aj takí chytráci, čo o sebe budú tvrdiť, že si zaslúžia ešte väčšie ohľady (a nejakú tú novú kvótu), pretože si vybrali ženské pohlavie a ešte k tomu sa im páčia ženy, teda sú vlastne aj lesby/lesbici. Myslím, že spolubojovníčky majú nad čím premýšľať a prajem im veľa síl pri riešení protirečení progresívnej politiky.   

*Autor je predsedom Slovenskej konzervatívnej strany.