Komentáre a názory

Komentár Ivana Zuzulu: Podporme migráciu

BRATISLAVA – Volebný maratón sa blíži. Začalo sa rozdávať hlava – nehlava. Samozrejme zo spoločného, aj keď štedrým darcom tento fakt ani trochu nebráni v tom, aby sa tvárili, že dávajú z vlastného. V záchvate náhle vzbudenej štedrosti si niektorí splietli školy s vývarovňami a namiesto kvality vzdelávacieho procesu budú viac dbať o pravidelný prísun stravy – „zadarmo“.

Pre ďalší rozvoj Slovenska sú však kľúčové úplne iné veci. V prvom rade potrebujeme urýchlene zastaviť plytvanie. Sociálne balíčky totiž nie sú investícia, ani „zdieľanie ekonomického rastu krajiny s bežnými ľuďmi“, ale plytvanie. Bežní ľudia nepotrebujú, aby im vláda dávala čokoľvek „zadarmo“. Vieme, že o seba a o svoje rodiny sa musíme postarať sami. Stačí, ak nám štát nebude klásť prekážky.

Druhou zásadnou podmienkou pre rozvoj Slovenska je nájdenie efektívneho spôsobu, ako „dostať“ domov na Slovensko našich novodobých ekonomických „emigrantov“, ktorí krajinu opustili, pretože sa tu jednoducho za Mečiara, Dzurindu, Radičovej a Fica nemohli a nevedeli uplatniť. Toto je naše najcennejšie „rodinné striebro“ – aktívni ľudia v najlepšom veku, vzdelaní, znalí jazykov, so skúsenosťami. Mnohí z nich sa, prirodzene, neuspokoja s možnosťami, ktoré ponúka naše kľúčové priemyselné odvetvie, s prácou na montážnych linkách automobiliek.

Namiesto slniečkárskeho blúznenia o davoch neurochirurgov či jadrových inžinierov medzi migrantami z Toga, Sýrie alebo Etiópie, ktorých jedinou snahou je dňom – nocou do roztrhania tela pracovať v prospech Slovenska a jeho občanov, či namiesto hľadania kvalifikovaných odborníkov z nám „kultúrne“ a „civilizačne“ blízkych krajín – z Ukrajiny, z Bieloruska, z Bulharska alebo z Rumunska – by snahou nás všetkých malo byť presvedčiť „vlastných“ ľudí v zahraničí, aby venovali svoju snaživosť a energiu v prospech krajiny, v ktorej sa narodili, v ktorej vyrástli a kde spravidla aj vyštudovali.

Pre mnohých z nich nebude návrat iba otázkou peňazí. Určite to bude aj stabilné pracovné prostredie, no predovšetkým ekonomická a politická klíma s jasnými a pochopiteľnými zákonmi, platnými rovnako pre každého. Ľudia dlhodobo žijúci v krajinách, kde sa ctia tradície, kde je takmer povinnosťou dodržiavať dané slovo, kde pojmy ako etika a morálka nie sú iba prázdnymi pojmami si ťažko zvyknú v krajine, kde aj dokázateľne kriminálne skutky sa jednoducho nestali. Ťažko si zvyknú v krajine, kde slušnosť nie je každodennou samozrejmosťou, ale mobilizačným heslom masových demonštrácií, v krajine, kde sa cení iba úspech za každú „cenu“, v krajine, kde „naši ľudia“ a ich priatelia môžu takmer všetko, v krajine, kde média nie sú „strážnym psom“ demokracie, ale len hlásnou trúbou ich majiteľov.

Demografická kríza, problémy starnutia obyvateľstva, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov dnes i v budúcnosti – to všetko sú problémy, ktoré stoja pred nami a budú stáť aj pred ďalšími generáciami a ich predstaviteľmi. Bez garancii dodržiavania poriadku, bez rešpektovania tradícií, bez zavedenej morálky a akceptovateľnej a akceptovanej etiky však bude veľmi ťažké nájsť vzdelaných a inteligentných ľudí, ktorí budú ochotní podieľať sa na ich riešení.

Autor: RNDr. Ivan Zuzula, CSc., Foto: SKS

predseda strany SKS