Komentáre a názory

Komentár Ivana Zuzulu: Petícia umožní ľuďom poznať poslancov NR SR

Zdroj: TASR / Pavol Zachar

Na Slovensku sa konečne rozbieha petičná akcia za zrušenie toho, aby sa voľby do NR SR uskutočňovali v jednom volebnom obvode. Takýto systém zaviedol ešte Vladimír Mečiar a je jednou z príčin úspešnosti neštandardných strán, ktorým stačí jeden charizmatický líder na to, aby sa dostali do parlamentu. Politické strany sa dnes vďaka jednému volebnému obvodu nepotrebujú etablovať na celom území štátu. Predtým bolo Slovensko rozdelené do štyroch volebných obvodov.

 

Dnešná SKS už na sneme v septembri 2017 odporúčala v prípade parlamentných volieb na Slovensku návrat ku štyrom volebným obvodom. V prípade volieb do NR SR by sa mali zostaviť kandidátky nie v jednom, ale v štyroch obvodoch. Šancu tak dostane oveľa viac kandidátov a zníži sa význam a vplyv straníckych centrál pri nominácii budúcich poslancov.

Podľa viacerých expertov by Slovensko potrebovalo ešte viac volebných obvodov. Jedným z návrhov je, aby ich bolo toľko, koľko je samosprávnych krajov, teda osem. Väčší počet volebných obvodov predstavuje príležitosť na to, aby strany začali do politiky prinášať úspešných lídrov z regiónov.

Pri hodnotení ostatných volieb do VÚC prezident Kiska skonštatoval, že sme v nich takmer na hlavu porazili extrémistov tou najsilnejšou zbraňou akú máme — demokratickými voľbami. Extrémisti v župných voľbách v roku 2017 však neutrpeli porážku preto, že získali málo hlasov, ale preto, že tieto voľby sa uskutočňujú v ôsmich krajoch SR (fakticky v ôsmich volebných obvodoch) a výsledky v jednom kraji nijako neovplyvňujú výsledky v krajoch ostatných.

Víťazstvo demokracie vo voľbách do VÚC iba podčiarklo nevyhnutnosť odstránenia už takmer 20 rokov trvajúcej mečiarovskej anomálie, podľa ktorej je Slovensko od roku 1998 jedným volebným obvodom. Ukazuje sa, že takáto anomália vyhovuje takmer všetkým – jednak autoritársky vedeným stranám a na druhej strane aj politickým zoskupeniam, ktoré nereprezentujú žiadne hodnoty, nemajú program, stačí jeden exhibicionista, ktorý sa večer čo večer objaví v správach.

Pevne veríme, že petícia za viac volebných obvodov bude úspešná a dá šancu uplatniť sa v politike oveľa väčšiemu množstvu schopných a samostatných ľudí. Slovensko nepotrebuje spasiteľa, potrebuje skutočne demokratické (neskorumpované) strany, ktoré združujú šikovných ľudí opierajúcich sa o spoločné hodnoty vo všetkých regiónoch.  Ak podporíte petíciu za viac volebných obvodov, znížite priestor pre korupciu na najvyššej úrovni – v straníckych centrálach a získate možnosť voliť do parlamentu ľudí zo svojho regiónu – takých, ktorých naozaj poznáte.

*Autor je predsedom Slovenskej konzervatívnej strany