Komentáre a názory

Komentár Ivana Zuzulu: Pekne a teplo

BRATISLAVA – „Predpovedači“ počasia nás takmer na všetkých rozhlasových a televíznych staniciach v posledných dňoch ubezpečujú, že aj naďalej bude pokračovať „pekné a teplé“ počasie. Čo je v máji na tropických horúčavách pekné, neviem. A mám dojem, že predstava o peknom počasí sa spája s predstavou dovolenky v Chorvátsku či Grécku, a o „peknom a teplom“ počasí budú milé „rosničky“ s ohľadom na zmenu klímy mlieť aj na Podunajskej púšti, ktorá, pevne verím, u nás asi nikdy nevznikne. O tom, že máme sucho a že zrážkový deficit z minulých rokov sa naďalej prehlbuje, nepochybuje asi nikto. Logicky z toho vychádza, že podzemnú a povrchovú vodu, ktorej na Slovensku zatiaľ, chvalabohu, máme pomerne dosť, si treba chrániť ako oko v hlave.

V nedávnej minulosti vzbudila pozornosť Bratislavčanov bývala skládka nebezpečného odpadu z chemickej výroby vo Vrakuni, ohrozujúca nielen zdravie a životy obyvateľov, ale aj kvalitu podzemných vôd. Nejde však o osamotenú časovanú bombu, ktorá ohrozuje kvalitu podzemných vôd v mohutnom rezervoáre na Žitnom ostrove. Spomeňme niektoré z blízkeho okolia Bratislavy:

Studené – v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov vznikla nelegálna skládka odpadov, na ktorej sa okrem komunálnych odpadov hromadia aj nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľné odpady, kaly z čistiarne odpadových vôd a iné nebezpečné a toxické látky. Kopia sa v priestoroch bývalej betonárky, v poslednom čase aj na blízkom poli. Vajnory, Ivanka (pri letisku), Tomášov – do týchto lokalít sa vyvážala najprv iba výkopová zemina, neskôr sa pridal aj zmiešaný stavebný odpad a nebezpečná zemina z rôznych výkopov v Bratislave. Do priestorov po ťažbe štrkov v Ivanke sa ukladá zmiešaný stavebný odpad a prekrýva sa inertným stavebným odpadom a výkopovou nebezpečnou zeminou. Neďaleko kaštieľa v Tomášove sa nachádza nelegálna skládka, na ktorú sa vyváža zmiešaný stavebný odpad.

Poslednou environmentálnou aktivitou, ktorá „pohla žlčou“ vládnej moci a prinútila ju k „opatreniam“ bolo vydanie publikácie Bratislava/Nahlas z roku 1988. Po tridsiatich rokoch by asi bolo načase, aby aj súčasných predstaviteľov nášho štátu pomkol niekto k účinným opatreniam a to nielen v súvislosti s environmentálnymi hrozbami, ktoré pred nás všetkých stavia 21. storočie. V mnohých prípadoch by možno stačilo kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie platných predpisov a sankcionovať ich porušovanie. Zdá sa, že niekde a proti niekomu nedokážeme ani to.

Autor: RNDr. Ivan Zuzula, CSc., Foto: FB / #SIEŤ

predseda strany #SIEŤ