Domáce Komentáre a názory

Komentár Ivana Zuzulu: Nahá opica a prehrešky „tých druhých“

BRATISLAVA – Zhruba pred päťdesiatimi rokmi vyšla dnes už kultová kniha britského zoológa Desmonda Morrisa Nahá opica (The Naked Ape). V tomto bestselleri sa autor zameral na tie aspekty ľudského života, ktoré majú svoj predobraz u rôznych druhov zvierat, a popísal spojitosti medzi človekom (nahou opicou) a zvieracou ríšou

Kontroverzné predstavy autora o tom, že živočíšny druh homo sapiens (človek rozumný) je v podstate iba jedným z viac ako sto známych druhov opíc, vzbudili vlnu odporu. V jednom však autorovi musíme dať za pravdu. Súčasný vzdelaný a kultivovaný človek sa od svojho primitívneho a barbarského predka odlišuje iba veľmi tenkou škrupinkou civilizačného nánosu. Ten však môže veľmi ľahko popraskať a opadať a stojí pred nami „nahá opica“.

Civilizačný náter človeka sa obzvlášť ľahko zotrie v dave, nemusia nás o tom poúčať vedci, stačí ísť na bežný futbalový zápas a pozorovať vyčíňanie niektorých „ľudí rozumných“. Nebezpečná je tiež erózia ochrannej civilizačnej vrstvy „poukazovaním“ na skutočné alebo domnelé krivdy, ktoré páchajú „tí druhí“. „Poukazovanie“ – bez konštruktívnych návrhov riešenia problémov – sa prioritne zameriava na prvú signálnu sústavu davu a jej cieľom je vyvolávať pocit ohrozenia a strachu, podnecovať závisť, pocity ukrivdenosti a menejcennosti a potencovať potrebu okamžitej radikálnej reakcie. Z americkej angličtiny sme pre extrémny prípad takéhoto typu správania sa prebrali pojem „sudca lynč“.

Súčasnú morálnu krízu slovenskej spoločnosti jednoduché a radikálne riešenia nezažehnajú. Ide o dlhodobý proces tolerovania neslušnosti a nemorálnosti, spravidla nie o proces trvalého a viditeľného porušovania právnych noriem, hoci aj toho sme neraz svedkami. Ide o proces obdivu „celebrít“, ktoré sú však iba výtvorom mediálnych manipulácii, často bez akéhokoľvek morálneho, vedomostného alebo tvorivého podkladu. Kult hviezd a hviezdičiek, ktoré majú pocit, že sa samé vypestovali v kvetináči, a už iba to je hodné všeobecného uznania, deformujú názory spoločnosti na vzdelanie, kultúru a morálku. Nie je ničím mimoriadnym, ak majster opravujúci vám práčku alebo chladničku dve hodiny nadáva na takých a onakých zlodejov a klamárov, ktorí rozkradli, čo sa dalo, a nakoniec sa spýta: „A bez bločku by to nešlo, šéfko?“

Politika a jej svet nie je izolovaným ostrovom, ktorého sa všeobecná devalvácia morálnych hodnôt netýka. Sú iba odrazom toho, čo je možné a prípustné v celom spektre života spoločnosti. Poukazovanie na jednotlivé prehrešky hoc aj všetkých súčasných politikov bude neúčinné, ak si neuvedomíme, že politika a správanie sa každého z nás sú spojené nádoby a že na politikov môžeme mať len také nároky a požiadavky, aké uplatňujeme na seba.

Autor: RNDr. Ivan Zuzula, CSc., Foto: FB / #SIEŤ

predseda strany #SIEŤ