Komentáre a názory

Komentár Ivana Zuzulu: Junckerove bludy alebo upevnenie EÚ na dedičstve Karola Marxa

BRATISLAVA – Rehabilitácia dedičstva Karola Marxa, ktorý to myslel dobre, len ho nepochopil svet – asi takto desivo by sa dalo interpretovať vyhlásenie predsedu Komisie Jeana Clauda Junckera. A akoby to nestačilo,  dnešná verchuška EÚ je presvedčená, že Marxov myšlienkový odkaz chápe správne a dokonca sa domnieva, že by sme sa ním mali inšpirovať pri upevňovaní EÚ. Áno, čítate dobre – autorom tejto veľkolepej myšlienky nie je nik iný ako predseda Európskej komisie.

Je zarážajúce, že na Slovensku nevyvolalo Junckerovo odhalenie bronzovej sochy Karola Marxa, ktorú jeho rodnému mestu podarovala komunistická Čína, nijaký väčší záujem. Dokonca aj z radov kresťanských demokratov bolo počuť iba… Nič. Akoby odhalenie Marxovej sochy a Junckerov prejav, ktorý pri tejto príležitosti zaznel, nič neznamenali. Pritom práve v tomto prejave sme sa dozvedeli o budúcnosti EÚ viac ako v nedávnej plamennej reči Martina Schulza.

Európska únia nie je podľa Junckera chybná, ale nestabilná konštrukcia. Nestabilná je podľa neho aj preto, že sociálny rozmer zostáva až do dnešného dňa slabým článkom európskej integrácie. A to musíme podľa pána Junckera zmeniť. Znie to pekne, ale…

Dôvodom nestability EÚ nie je slabý sociálny rozmer tohto spolku, ako sa mylne domnieva pán Juncker. Spočíva v niečom omnoho závažnejšom, a to v absencii európskej identity a spoločne zdieľaných hodnôt. Bez nich je zložité obhajovať konkrétne politické rozhodnutia. Vidíme to napríklad na nezhodách v súvislosti s migračnou politikou. Junckerov prejav odhalil obludné rozmery hodnotového guláša EÚ. EÚ podľa Lisabonskej zmluvy stojí na hodnote slobody, pritom fakticky smeruje k jej potláčaniu, rešpektuje hodnotu demokracie, pritom demokratické mechanizmy používa len veľmi úsporne a jej čelní predstavitelia sú občas dokonca bohorovne znepokojení z výsledkov demokratických volieb v niektorých členských štátoch. A teraz sme sa ešte dozvedeli, že Marxova idea je pre EÚ inšpiratívna.

Tak na akých hodnotách tento spolok stojí? Rešpekt k slobode a demokracii to zjavne nie je. Ostáva nám teda rovnosť. Lenže rovnosť – v akomkoľvek inom zmysle slova, než je rovnosť pred zákonom – je nebezpečnou hodnotou. Rovnostárstvo nie je prirodzené a presadzovať sa môže len s väčšou či menšou mierou násilia. Dejiny nám ponúkajú mnoho príkladov. A že nie sú optimistické, nevyplýva z nepochopenia Marxovej idey revolucionármi, ako sa chybne domnieva aj pán Juncker, ale zo samotnej podstaty „rovnostárstva“. Ak pán Juncker naznačuje, že rovnosť, či rovnostárstvo je pre EÚ inšpiráciou, mal by sa spýtať občanov krajín, ktoré s podobnými projektami majú skúsenosti. Určite nespochybňujeme potrebu sociálnej solidarity, ale čo sa týka EÚ, Slováci hlasovali v referende za vstup do slobodnej a otvorenej Európy, nie do modernejšej verzie socialistickej utópie.

Nie nedostatok  sociálnej politiky, ale chýbajúce spoločne zdieľané hodnoty, na ktoré by sme sa mohli v čase krízy odvolávať, sú tým problémom, ktorý robí európsky projekt nestabilný. Bez spoločne zdieľaných hodnôt je EÚ len projektom „do dobrého počasia“. A dobré časy tu nebudú večne…

Autor: RNDr. Ivan Zuzula, CSc., Foto: FB / #SIEŤ

predseda strany #SIEŤ