Domáce Komentáre

Komentár: Čo prinesie zahrnutie čínskych Á-čkových akcií do indexu MSCI?

BRATISLAVA – Catherine Yeung, investičná riaditeľka Fidelity, odhaduje potenciálny budúci vývoj a otvorenie kapitálových trhov v dôsledku zahrnutia Á-čkových akcií do indexu MSCI. Úplné zahrnutie by síce mohlo trvať 5-10 rokov. Odborníci z Fidelity nikdy nemali problém so vstupom do Číny, je to výborné pre likviditu, krajinu a celkové zmýšľanie.

Aký dopad očakávate od zahrnutia Á-čkových akcií do indexu MSCI?

V krátkodobom horizonte možno uvidíte pobláznenie. Z dlhodobého hľadiska príde skutočne k rozvoju trhu a rozvoju potenciálu. Je to symbolické. Od Stock Connect-u bol vývoj trochu statický. Z čínskej perspektívy je to veľmi veľmi významné. Úplné zahrnutie by mohlo trvať 5-10 rokov. My však sledujeme 222 mien, čo je viac ako pôvodne očakávaný počet. Nepokrýva to ani mid-cap priestor, ktorý predstavuje ďalších 500 mien. S faktorom zahrnutia 5 %, ak sa nakoniec zvýši až na 100 %, vyváženie by sa mohlo dostať na 10 – 12 %.

Aký máte vy pocit? Je to v zmysle „hurá“ alebo skôr „veď už bolo načase“?

Symbolicky je to veľmi dôležité. Z pohľadu likvidity nebude hneď viditeľný výrazný vplyv v dvoch fázach. Ale dôležité je, že sa Čína snaží otvoriť svoje kapitálové trhy, ide o oživenie pre regulátorov a vládu. Čína je druhou najväčšou ekonomikou a tento status sa neodzrkadľuje na Indexe ako takom. 28 % indexu tvoria čínske ne-Áčkové akcie, teraz s 0,7 %. Vedie sa spor o tom, že Ázia predstavuje 60 % EM, takže sa vo veľkej miere jedná o ázijský index. Odzrkadľuje rast nášho trhu, rastové príležitosti a kapitalizáciu rastúceho trhu.

Stock Connect umožnil jednoducho dostať RMB dnu a von z pevniny (prostredníctvom Hongkongského makléra). Spustí to ďalšiu lavínu?

Nie, regulátori budú úzko spolupracovať s MSCI, takže celá CNH konvertibilita atď., pasívni investori budú pravdepodobne používať Stock Connect, ale budú sa dívať aj na QC. My sme investovali na trhu Á-čkových akcií už dávno. Pravdepodobne budete vidieť mnohých zahraničných investorov, ako budú pracovať na štruktúre predtým ako bude zavedená prvá fáza. Ešte je však treba vyriešiť množstvo detailov.

A čo pôsobenie analytikov? Budeme svedkami dopytu po kvalitnej analýze A-čkových akcií v angličtine alebo v cudzom jazyku?

Táto oblasť sa intenzívne skúma, existuje asi 4 000 mien. Trh spoločností je veľmi veľký, preto nájdete množstvo atraktívnych príležitostí. Z nášho pohľadu, my máme analytikov v Šanghaji, jednej z najväčších buy-side lokalít, takže z pohľadu nastavenia príležitostí sme dobre pripravení. Veľa sme sa rozprávali o dividendách a raste zisku pre SOE. Budeme svedkami toho, ako sa stále viac a viac spoločností zameriava na celkový zisk. Cudzincov budú priťahovať veľké spoločnosti s dobrou dividendovou politikou.

Na začiatok sa jedná o malé zahrnutie, bude to stačiť na to, aby ostatné čínske spoločnosti začali myslieť na dividendy? Medzinárodné predpisy?

Myslím si, že je to v súlade s reformami a s prioritou vlády, ktorá sa snaží zabezpečiť, aby v prípade otvorenia kapitálových trhov existovali dobré spoločnosti, do ktorých by bolo možné investovať. Áno, ide o 0,7 % MSCI EM, ale je to symbolické, cesta sa ešte len začína.

Ako sa ľudia na toto pripravili? Očakávali to?

Ľudia to na 60 – 70 % očakávali, ale sa šanca znovu znížila na 50/50 %. Nikdy sme nemali problém so vstupom do Číny, je to výborné pre likviditu, krajinu a celkové zmýšľanie. Avšak z pohľadu POV vytváraných alfou, už sme investovali do spoločností, do ktorých sme chceli investovať. Vyváženie v Číne je stále nedostatočné. Historická skúsenosť hovorí, že ľudia vnímajú Čínu z pohľadu rastu, niektorí sú prekvapení dividendovou politikou. Nejedná sa len o krátkodobé rozhodnutie o umiestnení aktív, ide o dlhodobé rozhodnutie.

Komentár Fidelity k zahrnutiu Á-čkových akcií do MSCI indexu rozvíjajúcich sa trhov

Čo tvrdí Raymond Ma, manažér portfólia vo Fidelity International?

„Dlhoočakávané zahrnutie Á-čkových akcií do MSCI indexu rozvíjajúcich sa trhov nie je pre zúčastnených na trhu prekvapením. Staviam sa k tomuto kroku pozitívne, keďže prinesie vyššiu investičnú flexibilitu do oblasti Á-čkových akcií. Čo je dôležitejšie, zahrnutie Á-čkových akcií je veľmi symbolické, keďže prinieslo významné zlepšenie prístupu k Á-čkovým trhom pre zahraničných investorov. Globálni investori budú odteraz pravdepodobne sledovať čínsky trh oveľa pozornejšie. Takže toto zahrnutie definitívne zlepší pocit na trhu ako aj likviditu a zo strednodobého a dlhodobého hľadiska prinesie viac investícií do Á-čkových trhov. Výsledkom bude, že sa hodnota Á-čkových akcií a ich H-čkových náprotivkov priblíži viac k sebe. Vo všeobecnosti sa očakáva, že blue chips a akcie large cap na Á-čkových trhoch so stabilnou dividendovou politikou budú dosahovať vynikajúce výsledky. Bez ohľadu na to, či zahrnutie Á-čkových akcií dostane v tomto kole zelenú alebo nie, ja som investoval do Á-čkových akcií dlho predtým ako bolo navrhnuté ich začlenenie. Á-čková výnosnosť mojich dvoch fondov sa zvyšovala v priebehu rokov vo svetle zlepšených zásad a likvidity Á-čkových trhov. Ďalej sa budem zameriavať na Á-čkové spoločnosti so silným potenciálom rastu a schopnosťou generovať cash-flow.“

Zdroj: Fidelity, Foto: fidelity.fr