Komentáre a názory Zahraničné

KOMENTÁR: Aký postoj zachová ECB vo štvrtok?

Európska centrálna banka

Zraky všetkých investorov v oblasti pevných výnosov sa budú tento týždeň sústreďovať na štvrtkové zasadnutie ECB a po výsledkoch talianskeho referenda možno ešte s väčším očakávaním. Kým počiatočná reakcia trhov na odstúpenie talianskeho premiéra bola zatiaľ zdržanlivá, výsledky v Taliansku tiež poukazujú na to, do akej miery bude v roku 2017 politika v Európe kľúčovým zdrojom neistoty, keďže volebný kalendár pre toto obdobie je nabitý.

Ústup vo výnosoch, ktorý sme zaznamenali v európskych pevných výnosoch po voľbách v USA, pramenil predovšetkým z amerických štátnych dlhopisov, pričom európske vládne dlhopisy sa do značnej miery viezli popri nich. Technické pozadie v Európe však stále poskytuje podporu a vyššie výnosy sa premietnu do prísnejších finančných podmienok. A to je niečo, čomu sa ECB bude veľmi chcieť vyhnúť.

V takomto prostredí si podľa nášho názoru ECB vo štvrtok zachová opatrný postoj. Našim základným scenárom je, že program kvantitatívneho uvoľňovania sa predĺži aspoň o ďalších šesť mesiacov a technické aspekty programu prejdú ďalšími úpravami a vylepšeniami, aby sa prekonali problémy nedostatku, ktoré sa v budúcom roku môžu znova objaviť. Preto si zachovávame konštruktívny postoj ohľadom európskeho trvania, pričom najmä periférny dlh môže profitovať z akýchkoľvek opatrení dodatočnej flexibility v nákupoch, ktoré sa ECB rozhodne prijať.

Autor: Andrea Ianelli, Fidelity International

Foto: ecb.europa.eu