Domáce Top

KDH presadilo pripravovať národný vzdelávací program

BRATISLAVA – KDH presadilo záväzok strán pripravovať dlhodobý “Národný vzdelávací program na roky 2016 – 2020”. Na mimoriadnom Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport presadil podpredseda výboru a poslanec Martin Fronc (KDH), aby všetky politické strany deklarovali verejný záväzok prijať po voľbách spoločne v Národnej rade SR „Národný vzdelávací program na roky 2016 – 2020“, ktorý bude obsahovať ciele vzdelávania, konkrétne kroky na ich dosiahnutie, ako aj časový harmonogram a finančné zabezpečenie na dosiahnutie jednotlivých úloh.

„Kresťanskí demokrati naďalej ostro kritizujú postup vlády, ministra školstva aj jeho predchodcov. Za 4 roky sa v školstve neurobili žiadne potrebné systémové reformy. Vláda nesplnila záväzky z Programového vyhlásenia a preto je pochopiteľné, že sú učitelia v štrajku a žiadajú legitímne naplnenie týchto záväzkov,“ povedal Miroslava Szitová, podpredsedníčka KDH.

„KDH dlhodobo presadzuje koncepčný prístup k školstvu, ale zároveň aj riešenie aktuálnych požiadaviek učiteľov. Považujeme tieto požiadavky za oprávnené. Priestor na mimoriadne kroky z úrovne vlády s podporou parlamentu stále existuje,” deklaroval Ján Figeľ.