Bratislava Kauzy Regióny Top

KAUZA: Polícia vyšetruje možné čachre s kontaminovanou zeminou

BRATISLAVA (TASR/glob.sk) – Polícia začala v prípade údajného vývozu nebezpečnej kontaminovanej zeminy z areálu bývalej autobusovej stanice na bratislavských Mlynských nivách na stavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 trestné stíhanie vo veci neoprávneného nakladania s odpadmi. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková. Téme sme sa už venovali v komentári Ivana Zuzulu

„Podľa doterajších informácií sa má miesto skutku nachádzať v katastrálnom území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a obce Ivanka pri Dunaji. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovacie úkony nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,” spresnila hovorkyňa. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal tieto zistenia považuje za závažné. „Ak sa to potvrdí, musí byť vyvodená zodpovednosť,” povedal. Otázku chce otvoriť aj na poradách k D4 a R7.

Konzorcium, ktoré obchvat stavia, na otázky neodpovedalo. V minulosti však deklarovalo, že materiál používaný na stavbu disponuje platnými certifikátmi kvality a že prechádza prísnymi kritériami posúdenia vhodnosti jeho použitia na výstavbu, vrátane podmienky nulovej kontaminácie zeminy.

Na možný vývoz kontaminovanej pôdy z potvrdenej environmentálnej záťaže na bratislavských Nivách na stavbu bratislavského obchvatu upozornil v apríli podnet. Zaoberala sa ním aj Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Bratislavská miestna časť Nivy je poznačená znečistením z bývalých chemických fabrík či zbombardovanej rafinérie Apollo, kde v minulosti došlo k únikom škodlivín až do podzemnej vody.

Developer HB Reavis, ktorý na mieste zbúranej autobusovej stanice buduje nový terminál, tvrdí, že si uvedomuje, že stavia v zóne historicky vystavenej znečisteniu. „V tejto oblasti postupujeme mnohokrát aj nad rámec legislatívy. Spolupracujeme výhradne s certifikovanými dodávateľmi a môžeme garantovať, že pri realizácii projektov postupujeme v súlade s platnou legislatívou a industriálnu záťaž riešime maximálne zodpovedne,” povedala hovorkyňa HB Reavis Martina Jamrichová.

Do dekontaminácie podložia v území podľa nej doteraz investovali viac ako 16,5 milióna eur. HB Reavis tvrdí, že pri aktuálnom vyšetrovaní poskytli polícii maximálnu možnú súčinnosť a všetky potrebné informácie.

Spoločnosť EBA, ktorá pre developera nebezpečný odpad spracúva, deklaruje, že celá sanácia environmentálnej záťaže prebieha v zmysle zákona a pod dozorom nezávislého odborného geologického dohľadu. „Všetky potrebné informácie k prípadu sme poskytli polícii. V rámci sanácie zemín boli a sú priebežne odoberané a analyzované vzorky zemín s cieľom rozlíšenia, či je priebežne odťažená zemina nebezpečným odpadom, alebo nie. V závislosti od výsledkov analýz sa následne so zeminami nakladá v súlade s platnou legislatívou,” uviedla obchodná riaditeľka EBA Monika Fickuliaková. Podľa HB Reavis znečistená výkopová zemina je odvezená do recyklačného zariadenia na úpravu. Zemina, ktorá nie je znečistená a bola

klasifikovaná ako použiteľný materiál, sa využíva pri budovaní rýchlostných ciest.
Polícia začala v júni aj trestné stíhanie vo veci zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi v prípade možného znečistenia Jarovského ramena pri výstavbe D4 a R7. Konzorcium znečistenie odmieta.

Poznámka redakcie: Zbaviť sa kontaminovaného materiálu je nákladná záležitosť. Materiál musí byť dekontaminovaný buď na mieste alebo na medziskládke, ktorá je na to špeciálne vybudovaná (hydroizolácia, skladovací nepriepustný bazén). Určite zákon nepovoľuje “riedenie” kontaminovaného materiálu s čistým tak, aby boli dosiahnuté zákonné limity. A podozrenie na práve takéto miešanie materiálov je predmetom vyšetrovania.