Domáce Politika Top

Kauza Čistý deň: Blahová kritizovala Tomanovej správu, čo sa jej nepáči?

BRATISLAVA – Úrad komisára pre deti bol založený po 15-tich rokoch snaženia, ale nevznikol, aby chránil deti, ale na uschovanie vyslúžilých politikov Smeru. Povedala to dnes v rokovacej sále parlamentu v rozprave k výročnej správe komisárky Viery Tomanovej poslankyňa NR SR za SaS Natália Blahová.

Pripomenula aj kritiku Výboru OSN pre práva detí, ktorý vyslovil ľútosť, že funkciu detskej ombudsmanky neobsadila politicky nezávislá osobnosť. OSN tiež znepokojili aj informácie, že sú porušované detské práva v detskom domove, ktorý sídli na mieste trvalého pobytu Tomanovej. Blahová poukázala na to, že žiadne výhrady výboru OSN neboli akceptované a nedošlo k žiadnej náprave.

Extrémne spackané rozhodnutie

„Komisárka zaznamenala 328 podnetov, ktoré boli v jej pôsobnosti. V správe však nie je ani slovo o tom, ako úrad problematiku uchopil, ako skúmal podnety,” vyslovila Blahová. Priblížila, že v správe Tomanová uvádza štyri prípady, v ktorých sa angažovala. Ako príklad uviedla matku, ktorá ignorovala rozhodnutie súdu a dieťa neodovzdávala otcovi v prípade striedavej starostlivosti.

Ako Blahová uviedla, výsledkom bolo, že Tomanová navrhla zákaz stretávania sa otca s dieťaťom.  „Takému opatreniu sa súdy uchyľujú v krajnom prípade,” povedala s tým, že takéto rozhodnutie komisárky považuje za „extrémne spackané”. „Komisárka pripravila dieťa o rodiča,” vyhlásila Blahová s tým, že správa o činnosti komisárky informuje o štyroch zbabraných riešeniach.

Nepochopenie fungovania úradu

Podľa opozičnej poslankyne Tomanová nezaznamenala súdne prieťahy v súdnych konaniach, nedostupnosť mediácie, zlé vymáhanie výživného a ani to, ako nekvalitne prebieha vyšetrovanie zneužívania detí. „Zo správy sa nedozvedáme nič. Vieme, že komisárka bude intenzívne vchádzať do súdnych konaní,” uviedla Blahová.

Priblížila, že v inom prípade Tomanová skonštatovala, že „ani dobrý úmysel, ani pozitívny cit k maloletému nemôže stáť nad zákonom”. „Tomanová nepochopila princíp fungovania úradu, ktorý má stať vždy na strane detí. Komisárka háji inštitúcie na úkor maloletých detí,” povedala Blahová. Podľa nej, ak by takú správu odovzdal študent sociálnej práce ako bakalárku, dostal by za ňu Fx. Preto navrhla, aby Tomanová správu prepracovala.

Povrchné

Podľa nej sa komisárka v správe len povrchne venuje násiliu páchaného na deťoch, rómskym deťom, zdravotne postihnutým deťom či prístupu k vzdelaniu. V prípade resocializačných centier podľa Blahovej Tomanová zistila, že je v nich o sto miest viac ako je potrebné. V tejto súvislosti sa Blahová pýtala, prečo resocializačné centrum Čistý deň má plánované zvyšovanie kapacity. Liberálka v správe nenašla žiadne návrhy a riešenia problematiky, iba čisté konštatovanie.

„Takýto úrad neprináša žiadne zlepšenia, podieľa sa na rozvrate rodín,” uzavrela svoje vystúpenie Blahová. S postojom Blahovej súhlasili viaceré opozičné poslankyne. Napríklad Erika Jurinová či Zuzana Zimenová vyslovili názor, že správa nie je dostatočná a chýbajú v nej návrhy, ako problémy detí reálne riešiť.

Tomanovej správa

Detská komisárka Viera Tomanová vo svojej prvej výročnej správe za rok 2016 uvádza informácie o praxi v resocializačných centrách pre mládež, ktoré umožňujú chovancom fajčenie ako odmenu, alebo zákazom fajčenia chovancov trestajú. Ombudsmanka upozornila, že hoci je v zákone zákaz používania alkoholu, nikde nie je zakázané, aby v resocializačných zariadeniach pre mládež nemohli chovanci fajčiť.

Vo výročnej správe o stave detí v osadách nie je ani písmeno. Rovnako tam chýba informácia o témach, ktorým sa chce ďalej venovať. Dokument neprináša ani návrhy na zlepšenie legislatívy, ktoré by ochránili práva detí. Jej úrad s desiatimi zamestnancami hospodáril minulý rok so sumou 318 046 eur, väčšina peňazí išla na mzdy. Tomanová dostala vlani 934 podaní.

V jej pôsobnosti bolo z nich celkovo 328, v 45 prípadoch využila komisárka právomoc zúčastniť sa na konaní pred súdmi. V správe sa tiež konštatuje, že dieťaťu treba poskytnúť pocit bezpečia. „Starostlivosť a výchova dieťaťa si vyžaduje zvýšenú pozornosť celej spoločnosti, všetkých organizačných zložiek štátu, a to tak zo strany moci zákonodarnej, výkonnej i súdnej,” uviedla Tomanová v správe.

Foto: SITA