Domáce Politika Spoločnosť Top

Katolícki biskupi chcú pripomienkovať zákony. V skutočnosti to už dávno robia

Zľava: Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský a predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Zdroj: archív

BRATISLAVA – Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zmenu legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti požiadala Konferencia biskupov Slovenska (KBS) o to, aby bola pridaná medzi inštitúcie, aby sa mohla vyjadrovať a pripomienkovať zákony vlády. Faktom však je je, že KBS bola k zákonom, ktoré sa jej dotýkajú prizývaná aj doteraz.

Ministerstvo spravodlivosti pre Glob.sk priznalo, že o túto možnosť požiadalo samotné KBS. Zároveň uviedlo, že konečný výsledok v rámci medzirezortného pripomienkového konania nie je ešte daný. To, či sa KBS stane pevnou súčasťou tvorby zákonov tak záleží od jednotlivých ministerstiev. Ministerstvo spravodlivosti zároveň pripúšťa, že o to môžu požiadať aj iné subjekty. Napríklad Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v svojom vyjadrení pre Glob.sk “dúfa, že ministerstvo spravodlivosti navrhne medzi účastníkov medzirezortného pripomienkovania zaradiť aj Ekumenickú radu cirkví v SR.”

Zaujímavú informáciu poskytlo Glob.sk ministerstvo školstva. To uviedlo, že “novelu Legislatívnych pravidiel vlády SR nepovažujeme za rozšírenie povinne pripomienkujúcich subjektov, ale len za zosúladenie so skutkovým stavom.” Odvoláva sa pritom na oznámenie Úradu vlády SR z konca roku 2016, že na základe dohody s Konferenciou biskupov Slovenska sa materiály na medzirezortné pripomienkové konanie budú zasielať aj Konferencii biskupov Slovenska. V nadväznosti na to bola Konferencia biskupov Slovenska pridaná medzi povinne pripomienkujúce subjekty aj v systéme Slov-Lex. Znamená to, že od novembra 2016 sú materiály obligatórne v systéme Slov-Lex zasielané aj KBS.

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský je predseda Konferencie biskupov Slovenska. Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Konferencia biskupov argumentuje počtom katolíkov

V stanovisku biskupov pre Glob.sk nikde nezaznel fakt, že KBS je v skutočnosti  už dva roky súčasťou medzirezortného pripomienkového konania. Podľa nich bol “podnet podaný so zámerom prispievať k príprave dobrých zákonov pre všetkých občanov našej krajiny.” Na Slovensku podľa KBS žije približne 3,7 milióna katolíkov – a konferencia združuje všetkých katolíckych biskupov. Predkladané pripomienky podľa nich majú za cieľ, “aby hodnoty, ktoré sú spoločné kresťanským veriacim, nezostali v legislatíve opomenuté.”

KBS zároveň tvrdí, že “nemá v úmysle nikoho diskriminovať.” V minulosti ale boli biskupi kritizovaní napríklad za pastiersky list, v ktorom veriacich upozorňovali na takzvanú “kultúru smrti”, ktorá mala podľa nich ohrozovať existenciu národa a varovali pred aktivistami za rodovú rovnosť, že nanucujú na školách “sodomskú ideológiu”.