Bratislava Regióny

Karlovešťanom prekáža na Jurigovom námestí zanedbanosť i málo zelene

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Na Jurigovom námestí v bratislavskej Karlovej Vsi by mala pribudnúť zeleň, rovnako tak služby i obchody, pričom by sa tak malo stať prostredníctvom komplexnej revitalizácie verejného priestoru. Myslia si to obyvatelia mestskej časti, ktorí vyjadrili svoj názor v participatívnom prieskume mestskej časti.

“Svoj názor na súčasný stav a predstavy, ako by Jurigovo námestie malo vyzerať v budúcnosti, vyjadrilo prostredníctvom dotazníku a ďalších foriem opytovania takmer 500 osôb,“ informovala samospráva na svojom webe o zbieraní dát v priebehu  mesiacov máj a jún 2019. “Za zásadný problém súčasnej podoby verejného priestoru v blízkosti električkovej radiály považujú obyvatelia jeho technický stav,“ priblížila mestská časť. Na jeho rozbitosť a zdevastovanosť poukázala takmer tretina (31 percent) respondentov. Ďalším problémom je limitovaná ponuka aktivít i neuspokojivý stav zelenej infraštruktúry (26 percent respondentov).

Naopak, námestie ako jednu z kľúčových lokalít Karlovej Vsi respondenti oceňujú pre jeho priestorovú veľkorysosť. Práve v tom, rovnako ako v existujúcej fontáne na mieste vidia potenciál budúcej podoby Jurigovho námestia. “Takmer polovica respondentov si myslí, že by fontána mal byť zmodernizovaná, ale tak, aby viac ovlažila priestor,“ uvádza mestská časť.

Prehrievanie námestia

Samospráva v tejto súvislosti dodáva, že prieskum poukázal na potrebu opatrení reagujúcich na zmenu klímy. “Vyše tri štvrtiny respondentov (76 percent) si myslí, že námestie sa v lete prehrieva a pociťuje horúčavu a 63 precent respondentov je presvedčených, že na námestí nie je dostatok tieňa,” uvádza Karlova Ves. Riešením je preto podľa samotných obyvateľov zvýšenie podielu zelených plôch, výsadba vzrastlej zelene, zatienenie prehrievaných okolitých prvkov a povrchov pergolami, zelenými fasádami a strechami a vytvorenie koncepcie hospodárenia s dažďovou vodou v území.

Participatívny prieskum ako podklad pre budúcu revitalizáciu námestia a architektonicko-urbanistickú súťaž realizovala mestská časť v rámci projektu Deliver – Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy.