Bratislava Regióny

Karlova Ves zapojila do prípravy plánu sociálnej pomoci aj verejnosť

Zdroj: FB / Karlova Ves

BRATISLAVA – Bratislavská mestská časť Karlova Ves pracuje na komunitnom pláne sociálnych služieb, pri príprave nevynechala ani verejnosť. So zbieraním dát jej pomáhajú výskumníci z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Ústavu pre verejnú politiku (ÚVP). Mestskej časti v pondelok (4. 5.) odovzdali analytickú časť. TASR o tom informovala Veronika Hincová Frankovská zo SGI.

 

Do tvorby plánu na pomoc slabším sa zapojilo viac ako 1200 ľudí, a to seniori, opatrovateľky, rodičia, ale aj miestni poslanci. Odborníci ich názory zozbierali pomocou fokusových skupín a pocitových máp. “Výskum ukázal napríklad spokojnosť s opatrovateľskou službou, ktorú mestská časť poskytuje, ale aj priestor na zlepšenie – či už pri podpore opatrovateliek zo strany úradu pri riešení konfliktov alebo v presnejšom určení ich kompetencií a úloh,” vysvetlila riaditeľka SGI Veronika Prachárová.

Výskumníci sa rozprávali aj s organizáciami, ktoré pôsobia v teréne, a zamestnancami miestneho úradu. Dotazníkovým prieskumom oslovili širokú verejnosť, prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb aj domových dôverníkov. “Podľa prieskumu sa až 57 percent Karlovešťanov zhoduje na tom, že mestská časť by mala výraznejšie pomáhať seniorom,” uviedol analytik SGI Martin Kollárik.

Starnutie obyvateľstva je pre mestskú časť výzvou

Analyzovali tiež štatistické dáta. Karlova Ves má podľa Matúša Slobodu z Ústavu pre verejnú politiku na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave v porovnaní s ostatnými bratislavskými mestskými časťami jeden z najpriaznivejších pomerov medzi počtom obyvateľov v produktívnom veku a seniormi. “Napriek tomu je však starnutie obyvateľstva pre mestskú časť výzvou – predovšetkým starnutie populácie Dlhých dielov, ktorá je historicky mladšia,” skonštatoval.

Prijatie komunitného plánu sociálnych služieb participatívnym spôsobom, teda so zapojením všetkých dotknutých aktérov, ukladá samosprávam zákon. V praxi to však podľa odborníkov býva často len formalita. Karlova Ves sa však rozhodla získať vstupné informácie nielen od prijímateľov sociálnych služieb, ale aj od ich poskytovateľov a širokej verejnosti.

Na základe analytickej časti miestny úrad vypracuje strategickú časť komunitného plánu sociálnych služieb, ktorá bude obsahovať konkrétne opatrenia. Súčasná koronakríza podľa starostky Karlovej Vsi Dany Čahojovej zdôraznila úlohu, ktorú majú samosprávy v starostlivosti a poskytnutí pomoci tým, ktorí sú na ňu najodkázanejší. “Sme presvedčení, že na základe získaných údajov dokáže Karlova Ves prijať adresné a efektívne opatrenia v sociálnych službách a uspieť vo výzve nastaviť svoje služby tak, aby pomáhali tým, ktorí to najviac potrebujú,” skonštatovala.