Domáce

Kaník chce férovosť: Navrhuje zmenu poskytovania dávok v hmotnej núdzi

BRATISLAVA – Poslanec Ľudovít Kaník (DS-SDKÚ) predložil do parlamentu návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorou sa majú zmeniť pravidlá poskytovania dávky v hmotnej núdzi v prospech pracujúcich rodín. Nízkopríjmové pracujúce rodiny chce opozičný poslanec podporiť opatrením, podľa ktorého by sa podiel príjmu zo závislej činnosti a materského, ktorý sa nezapočítava do príjmu pri posudzovaní nároku na dávky v hmotnej núdzi, zvýšil zo súčasných 25 % na 40 %.

“Zvýšením príjmu prostredníctvom doplatku časti dávky v hmotnej núdzi sa zvýši príjem predovšetkým viacdetným rodinám, ktorých príjem zo závislej činnosti je blízky minimálnej mzde,” uviedol Kaník. Novela má podľa neho nastaviť systém tak, aby rodina, v ktorej aspoň jeden z rodičov pracuje, mala vyšší príjem, ako rodina, ktorá žije len zo sociálnych dávok.

Navrhovaná novela zákona obsahuje aj zmenu poskytovania príspevku na nezaopatrené dieťa. Tento príspevok nemajú úrady práce a sociálnych vecí podľa Kaníkovho návrhu vyplácať, ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa a dieťa má viac ako 7 neospravedlnených vyučovacích hodín za mesiac alebo dieťa spáchalo priestupok alebo trestný čin.