Domáce Politika Top

Kandidáti na ústavných sudcov sú opäť v hre. Dnes majú možnosť znovu ukázať, čo je v nich

Vypočúvanie kandidátov pokračuje. Zdroj: TASR / Pavol Zachar

BRATISLAVA – Odštartovalo ďalšie vypočúvanie kandidátov na ústavných sudcov. Dnes sa začal dvojdňový verejný híring uchádzačov. Poslancov čaká už tretie kolo. Tentokrát sa do voľby prihlásilo iba 25 kandidátov. Eva Fulcová ale na poslednú chvíľu svoju kandidatúru stiahla. Väčšina z prihlásených už vypočúvaná bola v predošlých voľbách. Premiéru zažijú iba traja – Monika Jurčová, Vieroslav Júda a Patrik Palša.

 

Krátko po 9-tej otvoril predseda ústavnoprávneho výboru Róbert Madej schôdzu výboru s jediným bodom programu – vypočúvanie kandidátov na ústavných sudcov. Madej privítal poslancov, ale aj zástupcu kancelárie prezidenta Stanislava Gaňu. Ako prvý sa prišiel odprezentovať kandidát Pavol Boroň. Gaňu zaujímalo, čo Boroňa motivovalo opätovne sa prihlásiť do novej voľby. ,,Opäť sa pokúšam získať dôveru poslancov bez ohľadu na to, aký som dostal počet hlasov, jednoducho sa o to pokúšam. Keď neuspejem, svet sa nezrúti, zoberiem to ako fakt,” povedal Boroň.

Stanislav Gaňa sa ďalšej kandidátky Kataríny Čechovej pýtal aj na otvorenosť súdnictva a lepšie vtiahnutie širšej verejnosti do rozhodovacej činnosti Ústavného súdu. ,,Veľmi sa prihováram za to, aby odôvodnenia rozhodnutí boli oveľa zrozumiteľnejšie, aby neboli len určitou rekonštrukciou spisu a aby sa viacej zameriavali alebo hneď išli k argumentácii, prečo boli veci vyhodnotené takto. Rozhodnutia by mali byť zrozumiteľné aj širšiemu okruhu, nielen odborníkom,‘‘ skonštatovala Čechová.

Podľa ďalšieho kandidáta predsedu Krajského súdu v Košiciach Ladislava Duditša má justícia stáť na troch základných pilieroch. ,,Nezávislosť, kvalita a efektívnosť. Tieto tri základné piliere by mali byť vlastné nielen súdnemu systému, ale aj jeho každej súčasti. Svoju nezávislosť preukazujem každodenne vo svojej práci. Povolanie som sa vždy snažil vykonávať čestne, odborne a s patričným nasadením a verím, že môžem prispieť k rozhodovacej činnosti Ústavného súdu,” zdôraznil Duditš.

 

Kandidát Ladislav Duditš. Zdroj: Glob.sk I David Duducz

Ako štvrtý v poradí sa prišiel predstaviť Anton Dulak. Keďže sa už vypočúvania zúčastnil, rozhodol sa povedať len to najdôležitejšie. ,,Vždy som sa pohyboval v náročnom prostredí na osobu, či už učiteľa, vedca alebo účastníka rôznych grantov.‘‘ Podľa Dulaka sa od ,,sudcu Ústavného súdu žiada, aby názory, ktoré boli vyslovené, mali svoje racio”.

Poslanca z OĽaNO Jozefa Lukáča zaujímal názor kandidáta Libora Duľu na voľbu kandidátov v parlamente. Pýtal sa, či by mala byť podľa Duľu tajná alebo verejná. ,,Ide to na misku váh, nedá sa povedať, či jedno alebo druhé. Minule som povedal, že v konečnom dôsledku to musí vyriešiť Národná rada. Obe možnosti sú prípustné, musím ale povedať, že v personálnych otázkach vždy prebieha väčšinou voľba tajne.” Kandidát Michal Ďuriš je v súčasnosti členom predstavenstva štátnej zdravotnej poisťovne. Zástupcu kancelárie prezidenta Gaňu zaujímala téma zákazu zisku poisťovní. ,,Ústava pripúšťa, že rozsah bezplatnej zdravotnej starostlivosti je limitovaný a preto ho štát môže určiť zákonom. Myslím si, že je táto otázka skôr politická a ak zákonodarcovia usúdia, že legislatíva nie je dostatočná, môžu zaviesť zmeny. Myslím si, že by bolo vhodné v tomto smere jasne stanoviť, čo je bezplatná zdravotná starostlivosť a čo všetko do nej patrí,” odpovedal Ďuriš.

Pred obednou prestávkou sa ešte predstavila Dagmar Fillová. Poslancov zaujímal napríklad Fillovej postup v prípade individuálych milostí prezidenta. ,,V tejto veci je potrebné povedať, že treba sa pozrieť na to, akú máme právnu úpravu tejto problematiky. Tie podmienky nie su stanovené zákonom, pán prezident má v tejto oblasti možnosť určiť si podmienky sám. Ak by bol záujem tento faktor limitovať, musela by sa zmeniť legislatíva,” povedala Fillová.

 

Galéria
Kandidátka Dagmar Fillová. Zdroj: TASR / Martin Baumann
Uchádzač Pavol Boroň. Zdroj: TASR / Pavol Zachar
Kandidátka Katarína Čechová. Zdroj: TASR / Jakub Kotian
Kandidát Adam Dulak. Zdroj: Glob.sk I David Duducz
Kandidát Libor Duľa. Zdroj: Glob.sk I David Duducz
Kandidát Michal Ďuriš. Zdroj: Glob.sk I David Duducz
Predseda ústavnoprávneho výboru Róbert Madej. Zdroj: TASR / Pavol Zachar
Zástupca kancelárie prezidenta Stanislav Gaňa. Zdroj: TASR / Pavol Zachar
Vypočúvanie kandidátov pokračuje. Zdroj: TASR / Pavol Zachar
navigate_before
navigate_next

Po obede pokračujeme

Predseda ústavnoprávneho výboru Róbert Madej po krátkej prestávke opäť otvoril schôdzu výboru s jediným bodom programu – vypočúvanie kandidátov na ústavných sudcov. Pred poslancov predstúpil Boris Gerbery. Poslanca z OĽaNO Jána Marosza zaujímal rebríček hodnôt kandidáta Gerberyho. ,,Je to dosť filozofická otázka, ale myslím si, že právo a spravodlivosť sú u mňa na tom prvom mieste. Nikdy som sa nesnažil ísť nejak úplne bezhlavo alebo až za morálnu hranicu.”

Deviata v poradí vystúpila kandidátka Martina Jánošíková. Poslancov zaujímal jej názor na prelomové rozhodnutie košického súdu z konca januára tohto roka, keď rozhodol o neústavnosti ústavného zákona o sudcovských bezpečnostných previerkach. ,,V tom rozhodnutí zaniká otázka nezávislosti súdnej moci, pretože Ústavný súd tak rozhodol vôbec po prvýkrát. Otázka je tiež, či neexistovala iná možnosť riešenia tohto problému. V tomto prípade má ísť o úplne poslednú možnosť zo všetkých,” povedala Jánošíková.

Poslanca z OĽaNO Jána Marosza zaujímali silné a slabé stránky kandidátky Moniky Jurčovej, ktorá sa vypočúvania zúčastnila prvýkrát. ,,Silná stránka je, že dodržiavam lehoty a vyžadujem to aj od ostatných. Slabé stránky sú, že niekedy som taká emocionálna,‘‘ povedala Jurčová. Podľa jej vlastných slov sa chce uchádzať o post sudcu Ústavného súdu, hoci je o nej známe, že nie je ústavným právnikom. Dodala, že sa podieľala na viacerých právnych projektoch a všetky skúsenosti jej poskytujú základ na vykonávanie funkcie ústavnej sudkyne.

 

Kandidátka Monika Jurčová. Zdroj: TASR / Jakub Kotian

Vypočúvania sa prvýkrát zúčastnil aj kandidát Vieroslav Júda. ,,Otázka morálky a etiky je základom toho, aby mohol sudca presadzovať všeobecné dobro,” uviedol Júda. Dodal, že bol vychovaný v kresťanskom duchu, ale aj k tolerancii k iným názorom. Vo všeobecnosti si Júda myslí, že je potrebné rešpektovať rozhodnutia Ústavného súdu z hľadiska právnej istoty. Ich prípadné verejné spochybňovanie by podľa neho prinášalo neistotu.

Ako posledná sa dnes predstavila kandidátka Eva Kováčechová. Uchádzačka sa vyjadrila aj k zvyšovaniu dôveryhodnosti súdnictva. ,,Čo je dôležité povedať, že určite to nie je vec, ktorá sa dá zmeniť v nejakej krátkej dobe. Keď hovorím o justícii, tam si myslím, že predovšetkým ľudia potrebujú veriť, že spravodlivosť dostávajú včas. Ďalšia vec je, že ľudia by mali dôverovať tomu, čo dostanú a na to, aby mohli dôverovať rozhodnutiam súdov, musia im rozumieť.” Kováčechová dodáva, že rozhodnutia by mali byť vydávané včas, mali by byť písané jazykom, ktorý je zrozumiteľný a tiež by mali sudcovia viac komunikovať o rozhodnutiach.

 

Galéria
Uchádzač Boris Gerbery. Zdroj: TASR / Martin Baumann
Martina Jánošíková. Zdroj: Glob.sk / David Duducz
Kandidát Vieroslav Júda. Zdroj: TASR – Jakub Kotian
Kandidátka Eva Kováčechová. Zdroj: TASR / Pavel Neubauer
navigate_before
navigate_next

Nie všetko je jasné

Uchádzačov čaká efektívne vypočúvanie, ktoré sa osvedčilo už aj v druhej voľbe. Každý kandidát má na úvodné vystúpenie 15 minút. Za desať minút musí následne stihnúť odpovedať na každý blok spravidla troch otázok. Počet otázok nie je obmedzený. Pokiaľ budú mať poslanci pocit, že nedostali kvalifikovanú odpoveď, môžu sa pýtať znovu. Pred výbor dnes predstúpi 12 kandidátov. Ostatní budú vypočutí v piatok. Výbor registruje dve ospravedlnenky, jednu od štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Edity Pfundtner a tiež od Mareka Tomašoviča.

Kandidáti na verejnom híringu predstavia svoje pracovné skúsenosti, ale aj publikačnú činnosť. Uchádzači musia spĺňať niekoľko podmienok, ako napríklad dosiahnuté právne vzdelanie či odbornú prax v trvaní 15 rokov. Po híringu príde na rad parlament. Poslancov čaká samotná voľba – tentokrát už tretia. Voliť kandidátov by mali 21.mája. Hlasovanie sa uskutoční po bežnom hlasovaní o 17:00. Schôdza sa pritom začína už 9.mája. Podľa slov prezidenta Andreja Kisku by mali zvoliť desiatich kandidátov, z ktorých vymenuje ďalších ústavných sudcov. ,,Očakávam, že v májovej voľbe si Národná rada konečne splní svoju ústavnú povinnosť a zvolí desiatich chýbajúcich kandidátov na ústavných sudcov.‘‘ 

Samotnej voľbe predchádza polemika o tom, koľkých kandidátov majú poslanci zvoliť. V predchádzajúcom výbere totiž posunuli prezidentovi Andrejovi Kiskovi osem mien, z ktorých nevymenoval polovicu, ale iba troch. Zvyšných päť kandidátov tak zostáva na akejsi čakacej listine v paláci.

V súčasnosti je na Ústavnom súde sedem ústavných sudcov z 13. Potrebné je preto dovoliť ďalších šiestich. Kiska 17. apríla vymenoval z druhej voľby troch kandidátov za ústavných sudcov – Ivan Fiačan, Ľuboš Szigeti, Peter Molnár. Zároveň z nich vymenoval predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana a podpredsedu Ľuboša Szigetiho.

 

Kiska vymenoval troch ústavných sudcov. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Mená kandidátov