Domáce Politika Prezidentské voľby Top

Kampaň stíchla. Volič má dva dni na to, aby sa rozhodol pre svojho prezidenta

Zdroj: pixabay

BRATISLAVA – Sociálne siete plné politickej reklamy, Slovensko zaplavené bilbordami, či diskusie v jednotlivých mestách a médiách. Slováci majú za sebou mesiace, kedy sa ich viac ako desiatka ľudí pokúšala presvedčiť o svojich úmysloch byť najlepším prezidentom, či prezidentkou. Každý kto chcel voličom niečo povedať, tak mohol urobiť do polnoci. Od dnešného rána kampaň stíchla, začalo volebné moratórium. To slúži občanom na to, aby v pokoji a bez nátlaku mohli posledné hodiny zvážiť, komu dajú už v sobotných prezidentských voľbách svoj hlas. 

 

Volebné moratórium v praxi znamená, že od dnešného dňa už viac nie je možné ďalej propagovať prezidentských kandidátov. Zakázané je šíriť o nich akékoľvek informácie, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutie voliča. Porušenie tohto zákazu sa trestá mastnou pokutou. Sankcionované môžu byť nielen politické strany, podnikatelia či právnické osoby, ale aj radoví občania.

Štandardnému moratóriu predchádza pred voľbami zo zákona zákaz zverejňovať prieskumy verejnej mienky. To pretrváva už od 2. marca. Volebné moratórium začína plynúť 48 hodín predo dňom konania prvého kola prezidentských volieb a pretrváva až do uzavretia volebných miestností, teda do 22:00 hodiny 16. marca. ,,Po 23:59 hodine dňa 13. marca 2019, kedy končí vedenie volebnej kampane, subjekty vedúce volebnú kampaň už nesmú viesť volebnú kampaň,” povedala pre Glob.sk Michaela Ružičková z Úradu štátnej komisie. Dodala, že po tomto dátume sa kampaň nesmie vykonávať ani prostredníctvom sponzorovaných príspevkov na sociálnych sieťach, platenej politickej reklamy na portáli youtube, distribúciou volebných propagačných materiálov a podobne.

Ministerstvo vnútra sa snaží predísť ovplyvňovaniu voličov aj počas druhého kola prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční 30. marca. Týždeň pred hlasovaním (23. marca) začne opäť platiť zákaz zverejňovania prieskumov verejnej mienky. Dva dni pred druhým kolom volieb až do konca volebného dňa čaká Slovákov opäť volebné moratórium.

Boj o prezidentský palác sa vyostruje. Začalo sa volebné moratórium. Zdroj: archív

Mastný trest za porušenie moratória

Ak niekto moratórium poruší, len tak by mu to prejsť nemalo. Štátna volebná komisia, ministerstvo vnútra či ministerstvo kultúry je oprávnené udeliť pokutu každému, kto sa dopustí jeho porušenia. Pokuta vo výške od 5-tisíc do 50-tisíc môže postihnúť aj samotného prezidentského kandidáta, pokiaľ bude počas moratória viesť svoju volebnú kampaň alebo ak v tomto čase zverejní volebné prieskumy. Pokutu smie uložiť Štátna volebná komisia.

Na akékoľvek porušenie moratória môžu doplatiť aj politické strany. Tým je Štátna volebná komisia oprávnená udeliť za tento prehrešok pokutu od 30-tisíc do 300-tisíc eur.

Ministerstvo kultúry pritom dohliada na vydavateľov periodickej a neperiodickej tlače či dodržiavajú stanovené pravidlá. Ak sa príde z ich strany na porušenie, môžu inkasovať pokutu od tisíc do 10-tisíc eur.

Ministerstvo vnútra je zas oprávnené udeliť pokutu od 3-tisíc do 10-tisíc eur ako fyzickej (podnikateľ), tak aj právnickej osobe, ktorá podporuje alebo haní prezidentských kandidátov v čase volebného moratória. Za zverejnenie volebných prieskumov v tomto čase hrozí pokuta až 100-tisíc eur.

Finančný trest postihne každého, kto sa dopustí porušenia stanovených pravidiel. Zdroj: Archív

Sankcie môžu postihnúť aj vás

Pokuta za porušenie volebného moratória môže postihnúť aj bežného občana. Finančnému trestu vo výške od 300 do 1000 eur sa nevyhne, pokiaľ na verejnom priestranstve šíri informácie v prospech alebo v neprospech kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Týka sa to predovšetkým slovných prejavov, úplatkov či vyvesovania propagačných plagátov.

Kšefty s hlasovacími lístkami

Pokiaľ svoj vyplnený hlasovací lístok nevhodíte do hlasovacej urny a za finančnú odmenu či vecný dar ho poskytnete inej osobe, hrozí vám pokuta od 300 do 3-tisíc eur. Finančný trest vás môže postihnúť aj v opačnom prípade, ak prijmete peniaze alebo dar za takýto hlasovací lístok.

Kšeftovať s hlasovacími lístkami je zakázané. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa